ทางเท้า ห้ามจอดรถ ห้ามจอดรถบนทางเท้า

เทศบาลปากเกร็ด เตือน! ห้ามจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้า ฝ่าฝืนปรับ 5,000 บาท

Home / ข่าวทั่วไป / เทศบาลปากเกร็ด เตือน! ห้ามจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้า ฝ่าฝืนปรับ 5,000 บาท

เทศบาลปากเกร็ดออกประกาศ เรื่องห้ามจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 5,000 บาท

ทางเทศบาลนครปากเกร็ดได้ออกประกาศ เรื่องห้ามจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ประกาศระบุว่า เนื่องด้วยปัจจุบันในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ดประชาชนได้รับความเดือดร้อน กรณีปัญหาการจราจรและการสัญจรไปมาบนทางเท้าโดยมีรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อน จอดและขับขี่บนทางเท้าเป็นจำนวนมาก

จึงก่อให้เกิดปัญหาในการสัญจรไปมา ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกและปลอดภัยเท่าที่ควร โดยรถที่จอดและขับขี่บนทางเท้านั้น ซึ่งถือว่าเป็นความผิดตามมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

ดังนั้นเพื่อเป็นการจัดระเบียบความเรียบร้อยของบ้านเมือง และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน คืนทางเท้าให้กับประชาชนโดยทั่วไปที่ใช้เส้นทางเท้าดังกล่าว เทศบาลนครปากเกร็ดจึงประกาศห้ามรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนจอดหรือขับขี่บนทางเท้าโดยเด็ดขาด หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวซึ่งมีอัตราโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท