ข่าวจังหวัดนครศรีธรรมราช ถวายเป็นพระราชกุศล บรรพชาอุปสมบทหมู่ ร.9 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

เด็กเมืองคอนบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9

Home / ข่าวทั่วไป / เด็กเมืองคอนบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9

น้ำตาท่วมวัด เด็กเมืองคอนบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เผยภาพประทับใจก้มกราบพ่อแม่สุดซึ่ง

วันนี้ 20 ต.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สำนักสงฆ์วัดนาสนธิ์ ต.มะม่วงสองต้น อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช จัดโครงการพิธีมหามงคลบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 รุ่นที่ 6 โดยมีพระพิทักษ์กรณ์ ฐานุวุฑโฒ ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

และมี ดร.สุชาติพงศ์ ทรงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชฎร์ประชานุเคราะห์ 6 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายสุธีร์ จะนะจินดา คณะกรรมการดำเนินการโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ รุ่นที่ 6 เป็นผู้กล่าวรายงาน

นายสุธีร์ จะนะจินดา กล่าว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ทรงมีพระวิริยะอุสสาหะ มีพระวิสัยทัศน์ยาวไกล มีปัญญาฉลาดหลักแหลมในการปกครองประเทศ ทรงเป็นพระมหาราชาผู้ยิ่งใหญ่กว่าพระมหาราชใดๆในโลก ทรงได้รับการสรรเสริญ สักการะนับถือ บูชา ยกย่องว่าเป็นเทวดาที่ยังมีชีวิตอยู่ของปวงพสกนิกรชาวไทย ทรงครองสิริราชสมบัติเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามสิ้นกาลเวลา 70 ปี

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่เปรียบมิได้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระภูมินทร์ จึงพร้อมใจกันจัดโครงการพิธีมหามงคลบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 รุ่นที่ 6 ขึ้น โดยความร่วมมือกับสำนักสงฆ์วัดนาสนธิ์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย และวัดสระเรียง

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสืบสานในพระราชปณิธาน 0ปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีงามให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม ปีนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุจำนวน 5 รูป สามเณรจำนวน 59 สามเณร รวมทั้งสิ้น 64 รูป

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ก่อนจะเริ่มพิธีปลงผม พระอาจารย์สุริยา กล่าวเทศน์เกี่ยวกับความรัก ความเอาใจใส ความดีของพ่อแม่ และผู้มีพระคุณ และเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมอุปสมบท และบรรพชา กล่าวคำขอขมาต่อพ่อ แม่ และผู้มีพระคุณ เป็นการสำนึกสิ่งที่เคยกระทำล่วงเกินทั้งทางกาย วาจา และทั้งทางตรง ทางอ้อม

จากนั้นผู้ที่เข้าร่วมอุปสมบทและบรรพชา ได้ล้างเท้า ถอดเสื้อเช็ดเท้า และจูบเท้าของพ่อ แม่ และผู้มีพระคุณ ถือเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวที ที่มีพ่อ แม่ และผู้พระคุณ ท่ามกลางความปลาบปลื้ม จนน้ำตาไหล ร้องไห้ด้วยความดีใจ