ร้องนายกฯ สันธนะ สันธนะ ประยูรรัตน์

‘สันธนะ’ ร้องนายกฯ ให้ราชตฤณมัยสมาคมฯ จ่ายค่าชดเชยให้พนักงาน

Home / ข่าวทั่วไป / ‘สันธนะ’ ร้องนายกฯ ให้ราชตฤณมัยสมาคมฯ จ่ายค่าชดเชยให้พนักงาน

‘สันธนะ ประยูรรัตน์ ‘ ร้องนายกฯ ให้ราชตฤณมัยสมาคมฯ จ่ายค่าชดเชยให้พนักงาน

วันนี้ (22 ต.ค. 61) ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ก.พ.) พ.ต.ท.สันธนะ ประยูรรัตน์ อดีตสมาชิกสามัญราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย และเจ้าของคอกม้าแข่งมิตรภาพไทยเวิลด์ ในฐานะตัวแทนพนักงานลูกจ้างราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ได้เดินทางมาพร้อมกับ กลุ่มอดีตพนักงาน ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย เพื่อมายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ท้ังนี้ พ.ต.ท.สันธนะ กล่าวว่า ขอให้คณะกรรมการอำนวยการราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย จ่ายค่าชดเชยให้กับพนักงาน ที่ถูกสมาคมเลิกจ้าง ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้พนักงานลูกจ้างและครอบครัวเป็นอย่างมาก โดยจะนำสำเนารายชื่อพนักงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องนำเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้สั่งการประสานให้ความช่วยเหลือต่อไป

สำหรับ ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย หรือสนามม้านางเลิ้ง ได้ครบกำหนดหมดอายุสัญญาเช่าแล้ว สำนักงานทรัพย์สินฯจำเป็นต้องใช้ที่ดินและอาคารดังกล่าว จึงไม่สามารถให้ราชตฤณมัยสมาคมฯ เป็นผู้เช่าได้อีกต่อไป และขอให้ส่งมอบสถานที่เช่า ภายในกำหนด 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. พ.ศ. 2561