กรมการค้าภายใน ราคาสินค้า ร้านค้าออนไลน์ ร้านค้าออนไลน์ไม่ระบุราคา

พาณิชย์ เอาผิดร้านค้าออนไลน์ 26 ราย ไม่ระบุราคาชัดเจน

Home / ข่าวทั่วไป / พาณิชย์ เอาผิดร้านค้าออนไลน์ 26 ราย ไม่ระบุราคาชัดเจน

กรมการค้าภายใน สั่งปรับร้านค้าออนไลน์ แล้ว 26 ราย รวม 8 หมื่น 7 พันบาท หลังให้ลูกค้าต้องสอบถามทางอินบ็อกซ์ ไม่ปิดป้ายราคาให้ชัดเจน

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า หลังจากที่ผู้บริโภคร้องเรียนผ่านศูนย์ร้องเรียนราคาสินค้าและปริมาณ และโทรสายด่วน 1569 เกี่ยวกับการขายสินค้าทางออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม โดยผู้ค้าไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน แต่ให้ผู้บริโภคสอบถามราคาผ่านทาง Inbox ซึ่งมีผู้ร้องเรียนมากถึง 328 คำร้องนั้น

โดยได้ตรวจสอบแล้ว 196 คำร้อง พบไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจนจริง 26 ราย และได้เปรียบเทียบปรับไปแล้วรวมเป็นเงิน 87,000 บาท

จากการตรวจสอบและปรับไปแล้วนั้น เป็นรายที่สามารถค้นหาที่ตั้งชัดเจนได้ แต่ส่วนใหญ่การสืบหาข้อมูลผู้ประกอบการค้าออนไลน์มีกระบวนการที่ซับซ้อน เพราะไม่สามารถค้นหาที่ตั้งที่ชัดเจนได้เหมือนร้านค้าทั่วไป

จึงขอให้ประชาชนถ้าพบเห็นการขายสินค้าโดยไม่ปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนอีก ขอให้แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการตามข้อร้องเรียนได้สะดวก โดยสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน โทร. 1569 หรือเว็บไซต์ www.dit.go.th หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

ขณะที่ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้ออกประกาศฉบับที่ 49 พ.ศ. 2561 เรื่อง การแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์

เพื่อกำกับดูแลการค้าให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการการซื้อขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ที่ปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนพาณิชย์ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วกว่า 38,000 ราย

สำหรับประกาศดังกล่าว กำหนดให้ผู้ค้าต้องแจ้งราคาสินค้าให้ชัดเจนบนร้านค้าออนไลน์ ซึ่งบังคับใช้กับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้า หรือบริการออนไลน์ เช่น ไลน์, เฟซบุ๊ก, เว็บไซต์, อินสตาแกรม โดยต้องบอกรายละเอียดของสินค้า ให้ชัดเจน เช่น ประเภท ชนิด ลักษณะ ขนาด น้ำหนักของสินค้า และการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ

เช่น ค่าขนส่ง ค่าประกันสินค้า และราคาที่แสดงต้องแสดงให้ตรงกับราคาจำหน่ายหรือค่าบริการที่ให้บริการ ยกเว้นกรณีจำหน่ายในราคาต่ำกว่า หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดตามมาตรา 28 และมีโทษตามมาตรา 40 แห่งพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท