พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หนี้นอกระบบ

ดุสิตโพล เผยประชาชนชอบ ‘บิ๊กป้อม’ แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ

Home / ข่าวทั่วไป / ดุสิตโพล เผยประชาชนชอบ ‘บิ๊กป้อม’ แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ” โดยสอบถามความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 582 คน ระหว่างวันที่ 17 – 21 ต.ค. 2561 กรณีโครงการแก้ไขปัญหานอกระบบ ที่รัฐบาลโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เชิญเจ้าหนี้และลูกหนี้มาไกล่เกลี่ยจนสามารถบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนไปประมาณ 2 แสนราย

โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ถึงร้อยละ 89 ทราบด้วยว่าโครงการดังกล่าวมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นหัวหน้าโครงการ และยังให้คะแนนผลการทำงานถึง 9.8 เต็ม 10

ทั้งนี้ เมื่อถามถึงระดับความพึงพอใจต่อโครงการแก้ไขปัญหานอกระบบ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 94.34 พึงพอใจมาก เพราะได้โฉนดที่ดินของตนเองกลับคืนมา รัฐบาลให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างดี แบ่งเบาภาระความทุกข์ยาก ได้ปลดหนี้ ไม่ต้องส่งดอกเบี้ยแพง

รองลงมา ร้อยละ 4.98 ค่อนข้างพึงพอใจด้วยเหตุผลเดียวกันกับกลุ่มที่ตอบว่าพึงพอใจมาก มีเพียงร้อยละ 0.68 เท่านั้นที่ระบุว่า ไม่ค่อยพึงพอใจ – ไม่พอใจ ด้วยเหตุผลที่ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่แท้จริง ชำระหนี้ไปมากแล้ว หรือยังต้องใช้หนี้เหมือนเดิม