ข่าวสดวันนี้ นิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร.5 วันปิยมหาราช

นิสิตจุฬาฯ ถวายบังคมราชสดุดีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕

Home / ข่าวทั่วไป / นิสิตจุฬาฯ ถวายบังคมราชสดุดีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕

นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถวายบังคมราชสดุดีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕

วันนี้ ( 23 ต.ค. 61 ) ที่ ลานพระราชวังดุสิต หรือลานพระบรมรูปทรงม้า คณาจารย์ นิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กว่า 1,200 คน วางพวงมาลา พร้อม ถวายบังคม  พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่งตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย จากพระราชกรณียกิจต่างๆ 

ทั้งนี้ถือเป็นวาระครบรอบ 108 ปี แห่งพิธีการถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้า จึงเป็นโอกาสที่ดีของชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมใจกันแสดงความกตัญญูกตเวทิตา สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนตระหนักว่าพระบรมรูปทรงม้า กับชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้น มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน ด้วยกำเนิดจากความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีของราษฎรทุกชนชั้น ทุกชาติศาสนา และแสดงให้เห็นถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีพระราชดำริกว้างไกลในการส่งเสริมการศึกษาและส่งสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศ

สำหรับ วันปิยมหาราช (Chulalongkorn Day) ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน” ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น “วันปิยมหาราช”

โดยในปัจจุบันถึงแม้มิใช่วันที่ 23 ตุลาคม ก็จะมีประชาชนจำนวนมากพากันไปสักการบูชาที่ลานพระบรมรูปอยู่เสมอโดยเฉพาะในคืนวันอังคาร ซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระองค์ โดยมีความเชื่อว่าจะเสมือนหนึ่งไปรอเฝ้ารัชกาลที่ 5 โดยในเวลา 4 ทุ่ม พระองค์ท่านจะเสด็จมาประทับ ณ พระบรมรูปทรงม้าด้วยสิ่งที่นิยมใช้สักการบูชา คือ ดอกกุหลาบสีชมพู ด้วยความเชื่อที่ว่า ดอกกุหลาบที่มีความงามและมีหนามแหลมคม (คืออำนาจ) หากนำมาบูชาจะทำให้ผู้บูชามีอำนาจ และสีชมพูยังเป็นสีของวันอังคาร (วันพระราชสมภพ)นอกจากนี้ ประชาชนบางคนยังนิยมจัดเป็นโต๊ะบูชา ส่วนใหญ่ประกอบด้วย บายศรี หมากพลู บุหรี่ เหล้า/ไวน์ สตางค์ น้ำมนต์ เชิงเทียน กระถางธูป ฯลฯ ซึ่งถือเป็นการจัดอย่างบูชา “เทพ” ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเปรียบพระองค์เสมือนดั่งเทพยดาที่ปกปักษ์รักษาประเทศชาติ และราษฎรให้อยู่รอดปลอดภัย และเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด