ตักบาตรเทโว ประเพณีลากพระ สงขลา

สวยงาม! ประเพณีลากพระ-ตักบาตรเทโว สงขลา ประจำปี 61 สวยสุดในไทย

Home / ข่าวทั่วไป / สวยงาม! ประเพณีลากพระ-ตักบาตรเทโว สงขลา ประจำปี 61 สวยสุดในไทย

เทศบาลนครสงขลา จัดงานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโวประจำปี 2561 ประชาชนร่วมงานเนืองแน่นและรอชมเรือพระที่สวยที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดสงขลา ด้วยความภาคภูมิใจ

วันนี้ (25 ต.ค. 61) ที่ บริเวณหน้าสนามกีฬาติณสูลานนท์ อ.เมือง จ.สงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ประจำปี 2561 ของจังหวัดสงขลา ซึ่งเทศบาลนครสงขลา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับในปีนี้ทางเทศบาลนครสงขลาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากวัดในจังหวัดสงขลา จัดทำเรือพระส่งเข้าร่วมประกวดมากกว่าทุกปี

ทั้งนี้ หลังจากประธานลั่นกลองเปิดงานแล้ว ขบวนเรือพระจากวัดต่างๆ ได้เคลื่อนขบวนเพื่อให้ประชาชนได้ชมความสวยงามของเรือพระด้วยความภาคภูมิใจ ซึ่งเป็นเรือพระที่สวยที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดสงขลา มีเรือพระที่เข้าประกวดแบบประเพณีนิยม มีการจัดริ้วขบวนแห่ของแต่ละวัดอย่างสวยงามและมีความหมาย

สำหรับบรรยากาศการลากพระในวันนี้เป็นไปด้วยความสนุกสนานคึกคัก ไม่มีฝน ท้องฟ้าสดใสมีเรือพระที่ส่งเข้าประกวดประเภทประเพณีนิยมและประเภทอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมกว่า 40 เรือพระ

ด้าน นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา กล่าวว่า เทศบาลนครสงขลาได้จัดให้มีการจัดงานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ตั้งแต่ปี 2525 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลากพระให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวใต้สืบไป อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รู้สึกหวงแหนและตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาให้เป็นที่รู้จักทั้งแก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ อันจะทำให้เกิดการกระจายรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่นส่งเสริมเศรษฐกิจในจังหวัดสงขลาให้ดีขึ้