ดีเอสไอ ประจิน จั่นตอง โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน

ดีเอสไอ ลงพื้นที่ จ.น่าน ช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม

Home / ข่าวทั่วไป / ดีเอสไอ ลงพื้นที่ จ.น่าน ช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม

ดีเอสไอ ร่วมโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้านฯ ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันตำรวจโท สมพร ชื่นโกมล ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ เขตพื้นที่ 5 พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม

ลงพื้นที่จังหวัดน่านในโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้านนำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 1/ 2562 โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการฯ เพื่อสร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย และรับฟังปัญหาของประชาชน รวมทั้งเป็นการขับเคลื่อนการอำนวยความยุติธรรมในระดับพื้นที่ และสร้างกลไกบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการอำนวยความยุติธรรมและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึง นโยบายสำคัญที่จะลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างความเป็นธรรมและความสงบสุขให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในทุกระดับ ทุกพื้นที่ การให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม ฯลฯ

ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ได้ขานรับนโยบายในการอำนวยความยุติธรรม โดยลงพื้นที่ในการสร้างความรับรู้ด้านกฎหมาย และรับฟังปัญหาของประชาชน การแก้ไขหนี้นอกระบบ การช่วยเหลือลูกหนี้ไม่ได้รับความเป็นธรรม การให้ความรู้แก่ประชาชนถึงพิษภัยของแชร์ลูกโซ่ เพื่อเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในระยะยาว

ทางด้านส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการในโครงการฯ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับคดีพิเศษ บทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ การให้ประชาชนเข้าใจกฎหมายผ่านช่องทางต่างๆ ในรูปแบบของภาพอินโฟกราฟฟิก การ์ตูนอินิเมชั่น ฯลฯ ตลอดจนการบริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายคดีพิเศษ การรับฟังเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนด้านต่างๆ จากประชาชน โดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ เขตพื้นที่ 5 กรมสอบสวนคดีพิเศษ