ข่าวMono29 คนตกงาน ตกงาน หางาน

พบตัวเลขคนตกงานเดือน ก.ย. เกือบ 4 แสนคน

Home / ข่าวทั่วไป / พบตัวเลขคนตกงานเดือน ก.ย. เกือบ 4 แสนคน

อัตราผู้ว่างงานในเดือนกันยายนที่ผ่านมา มีมากถึง 3 แสน 7 หมื่นคน โดยช่วงอายุ 20-24 ปี ที่จบปริญญาตรี ว่างงานมากที่สุด สาเหตุหลักคือหางานทำไม่ได้

นางเพชรรัตน์ สินอวย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ในเดือนกันยายนที่ผ่านมามีอัตราการว่างงานประมาณ 370,000 คน ซึ่งไม่ได้รุนแรง หรือน่ากังวล หากเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 ที่มีคนว่างงานประมาณ 440,000 คน ขณะที่ช่วงต้นปี 2561 มีอัตราการว่างงานสูงถึง 1.2-1.3% ก่อนปรับตัวลดลงมาที่ 1%

หากพิจารณาตัวเลขการว่างงานในเดือนกันยายน ที่ผ่านมา พบว่า เป็นผู้ที่ไม่เคยทำงานมาก่อน 170,000 คน และเคยทำงานมาก่อน 190,000 คน / โดยเป็นผู้ว่างงานที่มาจากภาคการผลิตมากที่สุด รองลงมาเป็นภาคบริการ และภาคเกษตร ซึ่งเป็นการลาออกจากงานมากที่สุดเฉลี่ย 100,000 คน, นายจ้างปิดกิจการ 30,000 หมื่นคน และหมดสัญญาจ้าง 20,000 คน

สำหรับช่วงอายุ 20-24 ปี เป็นผู้ว่างงานมากที่สุด ซึ่งเพิ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยสาขาวิชาที่ว่างงานมากที่สุด คือ พาณิชยศาสตร์ รองลงมาเป็น ศึกษาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ / ส่วนสาเหตุการว่างงาน ส่วนใหญ่มาจากหางานทำไม่ได้, ไม่สามารถหางานที่เหมาะสมได้ และเลือกงาน

ขณะที่ผู้ว่างงานในระดับปริญญาตรี อีกกลุ่มหนึ่งเคยทำงานมาก่อน จำนวน 22,525 คน ว่างงานมาแล้วเฉลี่ย 1-2 เดือน เคยทำงานในอาชีพเสมียนทั่วไปมากที่สุด รองลงมาเป็นพนักงานขายในร้านค้า และผู้จัดการภัตตาคารและร้านอาหาร สาเหตุส่วนใหญ่ มาจากการลาออกเอง รองลงมาคือเลิก / หยุด หรือปิดกิจการ