ขบวนการทุจริต ทุจริต ทุจริตเงินสงเคราะห์ น้องแบม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เงินสงเคราะห์

น้องแบมแฉโกงเงินคนจน ได้เข้าบรรจุเป็นข้าราชการใน ป.ป.ท. แล้ว

Home / ข่าวทั่วไป / น้องแบมแฉโกงเงินคนจน ได้เข้าบรรจุเป็นข้าราชการใน ป.ป.ท. แล้ว

น้อมแบมผู้เปิดโปงขบวนการทุจริตเงินศูนย์คนไร้ที่พึ่ง จังหวัดขอนแก่น ได้เข้าบรรจุเป็นข้าราชการใน ป.ป.ท. แล้ว

เมื่อวันที่ 1 พ.ย.61. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวปณิดา ยศปัญญา หรือน้อมแบม อดีตนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นผู้เปิดโปงขบวนการทุจริตเงินศูนย์คนไร้ที่พึ่ง จังหวัดขอนแก่น ได้รายงานตัวเพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เขต 4 จ.ขอนแก่น

หลังเจ้าตัวได้แสดงความจำนงและยื่นใบสมัครคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เมื่อวันที่ 4 ก.ย. ที่ผ่านมา โดยสำนักงาน ก.พ. ได้มีมติอนุมัติให้สำนักงาน ป.ป.ท. คัดเลือก น.ส.ปณิดา เข้ารับราชการได้โดยอาศัยอำนาจ ตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธ.ค. 2551 กรณีข้อ 1 (6)