กรมชลประทาน ขุดลอกคลองเชียงราก

ขุดลอกคลองเชียงรากใหม่ คืบหน้ากว่า 80%

Home / ข่าวทั่วไป / ขุดลอกคลองเชียงรากใหม่ คืบหน้ากว่า 80%

กรมชลประทาน ขุดลอกคลองเชียงรากใหม่ คืบหน้ากว่า 80% คาดแล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม 2561 นี้

นายอนุสรณ์ ตันติวุฒิ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่10 กล่าว่า กรมชลประทานได้เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ “ทุ่งเชียงราก” โดยการขุดคลอง by pass น้ำ (ทางเบี่ยงน้ำ) ในจุดที่คลองเชียงรากเป็นคอขวด และโค้งหักศอก งบประมาณ 25 ล้านบาท คาดว่าแล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม 2561 นี้

ทั้งนี้ คลองเชียงราก มีความยาว 27 กิโลเมตร ไหลผ่าน อ.สรรพยา จ.ชัยนาท , อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี และ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ก่อนตะไหลผ่าน ประตูระบายน้ำ “บางโฉมศรี” ลงสู่ แม่น้ำเจ้าพระยาตามลำดับ หากดำเนินการขุดลอกคลองแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการระบายน้ำในฤดูน้ำหลาก ได้เร็วขึ้นกว่าเดิม แก้ไขัปัญหาน้ำท่วม พื้นที่นาข้าวได้ประมาณ 40,000 ไร่ และบรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขตชุมชนวัดเชียงราก ได้อีกประมาณ 500 ครัวเรือน