ข้อตกลงคุณธรรม ดิวตี้ฟรี ท่าอากาศยาน ประมุลร้านค้าปลอดภาษี โครงการร้านค้าปลอดภาษีและอากร

เสนอใช้ข้อตกลงคุณธรรม ประมูลดิวตี้ฟรี ในท่าอากาศยาน

Home / ข่าวทั่วไป / เสนอใช้ข้อตกลงคุณธรรม ประมูลดิวตี้ฟรี ในท่าอากาศยาน

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ เรียกร้องรัฐบาล นำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้ในการ ‘ประมูลดิวตี้ฟรี’ ครั้งใหม่ ภายในท่าอากาศยาน

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ประเทศไทย ได้ส่งหนังสือ ถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) เสนอขอให้ใช้ “ข้อตกลงคุณธรรม” ในการประมูลโครงการร้านค้าปลอดภาษีและอากร หรือ ดิวตี้ฟรี ครั้งใหม่ โดยเนื้อหาระบุว่า

ตามที่จะมีการประมูลหาผู้ร่วมลงทุนกับรัฐในโครงการร้านค้าปลอดภาษีและอากร (Duty Free Shop) ครั้งใหม่ ที่ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการในหลายสนามบินสำคัญของประเทศ ทำให้โครงการนี้อยู่ในความสนใจของประชาชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงของประเทศและเป็นแหล่งสร้างรายได้เข้ารัฐที่สำคัญ

ปัจจุบัน “ข้อตกลงคุณธรรม” เป็นมาตรการสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่รัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างในโครงการต่างๆ ที่ใช้มาตรการนี้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยรักษาผลประโยชน์ของประเทศได้อย่างมหาศาล

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการหาผู้ร่วมทุนในโครงการร้านค้าปลอดภาษีและอากร เป็นไปอย่างโปร่งใสตามนโยบายของรัฐบาล องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ใคร่ขอกราบเรียนเสนอท่านนายกรัฐมนตรีโปรดพิจารณานำ “ข้อตกลงคุณธรรม” มาใช้ในโครงการดังกล่าว