ข่าวสดวันนี้ งานสมุทรเจดีย์

กรมเจ้าท่า ตรวจท่าเรือรับงาน ‘พระสมุทรเจดีย์’

Home / ข่าวทั่วไป / กรมเจ้าท่า ตรวจท่าเรือรับงาน ‘พระสมุทรเจดีย์’

สำนักงานเจ้าท่า สาขาสมุทรปราการ ตรวจติดตามท่าเรือจุดต่าง ๆ ในช่วงเทศกาลงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2561

นายพีรธร นาคสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสมุทรปราการ เปิดเผยว่า ด้วยระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 จังหวัดสมุทรปราการ มีการจัดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาด ประจำปี 2561 จภ.6 (สป.) โดย ผจภ.6 (สป.) ข้าราชการ และพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่ประจำวันที่ 4  พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึง 24.00 น. ดังนี้

 

1. จัดเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือต่างๆ ดังนี้      1.1 ท่าเรือฝั่งศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ    – ประชาชนใช้บริการข้ามฟากจำนวน   8,500  คน   – ประชาชนหนาแน่น    – เหตุการณ์ทั่วไปปกติ    – ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง    1.2 ท่าเรือฝั่งองค์พระสมุทรเจดีย์    – ประชาชนใช้บริการข้ามฟากจำนวน 7,000  คน   – ประชาชนหนาแน่น    – เหตุการณ์ทั่วไปปกติ    – ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง    1.3 ท่าเรือวิบูลย์ศรี    – ประชาชนใช้บริการข้ามฟากจำนวน 3,468 คน    – ประชาชนหนาแน่น    – เหตุการณ์ทั่วไปปกติ    – ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง    1.4 ท่าเรือพระสมุทรเจดีย์   – ประชาชนใช้บริการข้ามฟากจำนวน  2,589 คน    – ประชาชนปานกลาง    – เหตุการณ์ทั่วไปปกติ     – ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง

 

2. จัดเรือตรวจการณ์เจ้าท่า ออกตรวจตราด้านความปลอดภัยทางน้ำ ดังนี้      2.1 เรือตรวจการณ์เจ้าท่า 214 ออกตรวจตราฝั่งท่าเรือศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการและท่าเทียบเรือวิบูลย์ศรี    2.2 เรือตรวจการณ์เจ้าท่า 55 ออกตรวจตราฝั่งท่าเรือองค์พระสมุทรเจดีย์และท่าเรือพระสมุทรเจดีย์

 

3. จัดตั้งกองอำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ ประจำสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ ทั้งนี้ มีประชาชนมาใช้บริการในช่วงงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาด ประจำปี 2561 ระยะเวลา 7 วัน เป็นจำนวนประชาชนทั้งสิ้น  111,590 คน เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

 

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ