ข่าวสดวันนี้ สถิติร้องเรียน

​​​​​พบสถิติร้องเรียนอาหารและยาสูงเป็นอันดับ 1

Home / ข่าวทั่วไป, คลิป / ​​​​​พบสถิติร้องเรียนอาหารและยาสูงเป็นอันดับ 1

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เผยสถิติการร้องเรียน ในปี 2561 พบว่าเรื่องอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพมาเป็นอันดับ 1 โดยมีผู้ร้องเรียนมากกว่า 1,300 ราย

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค  หรือ มพบ. เปิดเผยสถิติเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน 2561 โดย ทางมูลนิธิฯ และเครือข่ายผู้บริโภค 7 ภาค ได้ให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนจำนวน 3,245 เรื่อง เรื่องที่มีผู้ร้องเรียนมากที่สุดเป็นอันดับ1 คือเรื่องอาหาร ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีผู้ร้องเรียน 1,335 ราย รองลงมาคือบริการสาธารณะมีผู้ร้องเรียน 529 ราย  และอันดับ 3 บริการสุขภาพและสาธารณสุข มีผู้ร้องเรียน 460 ราย

 

เมื่อแยกย่อยลงไปในแต่ละหมวดจะพบว่าปัญหา 3 อันดับแรกของหมวดอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ จำนวน 1,335 ราย  คือ เรื่องเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ 258 ราย อาหารไม่บริสุทธิ์ 249 และการขายยาโดยไม่มีเภสัชกรปฏิบัติการ 177 ราย ตามลำดับ 

ส่วนหมวดบริการสาธารณะ 529 ราย ปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการขนส่งทางบก ประเภทของรถที่ได้รับการร้องเรียนค่อนข้างมากมี4 ประเภท คือรถทัวร์โดยสาร199 ราย รถรับส่งนักเรียน 109 ราย รถตู้โดยสาร 77 ราย และรถเมล์ รถโดยสารระหว่างจังหวัด 69 รายตามลำดับ กรณีของรถทัวร์และรถตู้โดยสาร เป็นเรื่องการเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายจากอุบัติเหตุ ส่วนรถรับส่งนักเรียน จะได้รับร้องเรียนเรื่องการใช้รถผิดประเภท ขณะที่รถเมล์ รถโดยสารระหว่างจังหวัด เป็นปัญหาบรรทุกเกินที่นั่ง

สำหรับ หมวดบริการสุขภาพและสาธารณสุข 460 ราย นั้น ปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นการปรึกษา เรื่องการย้าย สอบถามสิทธิ สิทธิประโยชน์ต่างๆ 396 ราย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคยังไม่รู้สิทธิต่างๆ ของตัวเองเท่าที่ควร และกลุ่มผู้บริโภคที่ประสบปัญหาด้านบริการสุขภาพและสาธารณสุข คือ ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง เพราะนอกจากปัญหาการไม่รู้สิทธิแล้ว สิทธิบัตรทองยังเป็นกลุ่มที่มีการร้องเรียนในด้านต่างๆ เข้ามามากที่สุด เช่น ไม่ได้รับความสะดวกตามสมควร ไม่ได้รับการปฏิบัติตามสิทธิ ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล และถูกเรียกเก็บเงินจากการใช้สิทธิกองทุนฉุกเฉิน เป็นต้น

ดังนั้นภาครัฐจึงควรเข้าไปให้คำแนะนำและให้ความรู้แก่ผู้บริโภคอย่างทั่วถึง รวมทั้งให้บริการแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียม