ยกเลิกค่าธรรมเนียมวีซ่า วีซ่า

ครม.ไฟเขียว ยกเลิกค่าธรรมเนียมวีซ่า 21 ประเทศ หวังดึงดูดเที่ยวไทย

Home / ข่าวทั่วไป / ครม.ไฟเขียว ยกเลิกค่าธรรมเนียมวีซ่า 21 ประเทศ หวังดึงดูดเที่ยวไทย

ครม.มีมติยกเลิกค่าธรรมเนียมวีซ่านักท่องเที่ยว 21 ประเทศ ในระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.61-31 ม.ค. 62 หวังดึงดูดเที่ยวไทยช่วงเทศกาลปีใหม่

วันนี้(6 พ.ย.) นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามมาตรา 12 (1) ประเภทนักท่องเที่ยวชนิดใช้ได้ครั้งเดียว เป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2561 ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ ยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราของคนต่างด้าว ซึ่งประสงค์จะเดินทางเข้า มาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวเป็นเวลาไม่เกิน 15 วัน

กรณียื่นขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa On Arrival : VOA) จากเดิมที่ให้มีการเก็บอัตราค่าธรรมเนียม ประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว จำนวนเงิน 2,000 บาท ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 30 (พ.ศ.2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เป็นให้ยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นการชั่วคราว โดยให้ใช้ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 – เดือนมกราคม 2562 ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562  มีผลวันที่ 1 ธันวาคม 2561- 31 มกราคม 2562 รวม 60 วัน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่

โดยครอบคลุม 21 ประเทศ ได้แก่ อันดอร์รา บัลแกเรีย ภูฏาน จีน ไซปรัส เอธิโอเปีย ฟิจิ อินเดีย คาซัคสถาน ลัตเวีย ลิทัวเนีย มัลดีฟส์ มอลตา มอริเชียส ปาปัวนิวกิเนีย โรมาเนีย ซานมาริโน ซาอุดิอาระเบีย ไต้หวัน ยูเครน อุซเบกิสสถาน