น้ำท่วม น้ำท่วมชุมพร น้ำท่วมท่าแซะ น้ำท่วมภาคใต้

สถานการณ์น้ำท่วมเมืองชุมพร-ท่าเเซะ ยังอ่วม คาด 1-2 วัน กลับสู่ภาวะปกติ

Home / ข่าวทั่วไป / สถานการณ์น้ำท่วมเมืองชุมพร-ท่าเเซะ ยังอ่วม คาด 1-2 วัน กลับสู่ภาวะปกติ

สถานการณ์น้ำทวมชุมพรเริ่มคลี่คลาย แต่ยังต้องจับตา 2 อำเภอ รอยต่อ จ.ประจวบฯ คาด อีก 1 – 2 วัน น่าจะกลับสู่ภาวะปกติ

วันนี้(11 พ.ย.) นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ว่า ขณะนี้ทางจังหวัดยังคงประกาศพื้นที่ประสบภัย 7 อำเภอ จาก 8 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอหลังสวน อำเภอทุ่งตะโก อำเภอสวี อำเภอปะทิว อำเภอเมืองชุมพร อำเภอท่าแซะ และอำเภอละแม ยกเว้นอำเภอพะโต๊ะ ที่ยังไม่ประสบอุทกภัย และโดยภาพรวมทุกพื้นดีขึ้นน้ำลดลงตามลำดับ

ทั้งนี้ ยังต้องเฝ้าระวังใน 2 อำเภอ คือ อำเภอเมืองชุมพร และอำเภอท่าแซะ ที่เป็นพื้นที่รับน้ำบางส่วนจากจังหวัดประจวบคีรีขันธุ์ แต่ทางเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้ระดมความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้ว ซึ่งจากการประชุมกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอุตุนิยมวิทยาจังหวัด ระบุว่า หย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวเคลื่อนผ่านจังหวัดชุมพรไปแล้ว คาดว่าอีก 1-2 วัน สถานการณ์อุทกภัยน่าจะคลี่คลายลงได้ทุกพื้นที่

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์อุทกภัยดังกล่าว ทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 36,125 คน 16,110 ครัวเรือน บ้านพักอาศัยเสียหายบางส่วน 320 หลัง (อ.สวี อ.เมืองชุมพร อ.ทุ่งตะโก และ อ.ท่าแซะ) โรงเรียน 65 แห่ง (อ.ท่าแซะ) โรงเรือน 1 หลัง ถนน 690 สาย สะพาน 55 แห่ง ฝาย 50 แห่ง ประปา 22 แห่ง อ่างเก็บน้ำ 3 แห่ง ท่อระบายน้ำ 22 แห่ง นา 232 ไร่ สวน 3,643 ไร่ พืชไร่ 360 ไร่ มีผู้สูญหาย 1 ราย เสียชีวิต 1 ราย