สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ อุ่นไอรัก คลายความหนาว

เชิญชวนร่วมงาน กิจกรรมปั่นจักรยาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว

Home / ข่าวทั่วไป / เชิญชวนร่วมงาน กิจกรรมปั่นจักรยาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว

เชิญชวนร่วมงาน กิจกรรมปั่นจักรยานงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

วันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ จะมีการจัดกิจกรรมจักรยาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ รายละเอียดระบุไว้ดังนี้

๑. กิจกรรมปั่นจักรยาน จะกระทำภายหลังการเปิดงาน “งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ในวันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐

โดยมีรายละเอียด ดังนี้.-

๑.๑ กิจกรรมปั่นจักรยาน จุดเริ่มต้นจากพื้นที่พระลานพระราชวังดุสิตถึงคลองลัดโพธิ์ รวมระยะทางไป-กลับ ๔๕ กม.

๑.๒ เส้นทางขาไปจำนวน ๒๑ กม. ขากลับ จำนวน ๒๔ กม. รวมระยะทาง ๔๕ กม. ใช้เวลา ๒ ชม. ๑๕ นาที รวมเวลาพักระหว่างทางแล้ว ประมาณ ๓ ชม.

๒. ขบวนปั่นจักรยาน ประกอบด้วย ๓ ขบวน

๒.๑ ขบวน A นำโดย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมผู้ร่วมขบวน จำนวน ๔๐๐ นาย

๒.๒ ขบวน B นำโดย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พร้อมผู้ร่วมขบวน จำนวน ๔๐๐ นาย

๒.๓ ขบวน C นำโดย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พร้อมผู้ร่วมขบวน จำนวน ๔๐,๐๐๐ คน (ผู้ร่วมปั่นพร้อมครอบครัว)

๓. พื้นที่พักระหว่างทาง กำหนดในทุก ๆ ระยะ ๑๐ กม.

๔. พื้นที่ลงทะเบียน จำนวน ๓ จุด คือ.-

๔.๑ พื้นที่ พระลานพระราชวังดุสิต

๔.๒ แยกพระประแดง

๔.๓ คลองลัดโพธิ์

๕. การแบ่งมอบ ความรับผิดชอบ มีดังนี้.-

๕.๑ บก.ทท. และเหล่าทัพ จัดการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จัดทำบัตรบุคคลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ และแท็ค ติดจักรยาน การแจกจ่ายเสื้อพระราชทาน รวมทั้งการควบคุมการปล่อยขบวนจักรยาน ชุด C

๕.๒ ทม.รอ. และ พล.๑ รอ. สำรวจและกำหนดจุดพักระหว่างทางในทุก ๆ ๑๐ กม.

๕.๓ ตร. ควบคุมการจราจรตลอดเส้นทางการปั่นจักรยาน

๕.๔ พล ๑ รอ., ทภ. ๑ รับผิดชอบการควบคุมบังคับบัญชา การติดต่อสื่อสาร การจัดตั้ง กอ.รปภ.ร่วม รวมถึงการสำรวจสถานภาพกล้อง CCTV ตลอดเส้นทางการปั่นจักรยาน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก – Thai Rescue Volunteer Broadcast Tv