กัญชา กัญชาทางการแพทย์ พืชเสพติด

ป.ป.ส.จับมือ อย. เปิดเวทีอภิปราย ‘ผ่อนปรนกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์’

Home / ข่าวทั่วไป / ป.ป.ส.จับมือ อย. เปิดเวทีอภิปราย ‘ผ่อนปรนกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์’

ป.ป.ส. จับมือ อย. เปิดเวทีอภิปราย “ผ่อนปรนกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์” เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประโยชน์และผลกระทบ จากการใช้กัญชาทางการแพทย์

วันนี้(14 พ.ย.) ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย จัดงานอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น “ผ่อนปรนกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์” เพื่อมุ่งเน้นสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประโยชน์และผลกระทบที่อาจตามมาจากการใช้กัญชาทางการแพทย์ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า ปัจจุบันประเด็นการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์นั้น มีความหลากหลาย กระจัดกระจายตามสื่อต่างๆ รวมถึงมีการเรียกร้องให้ “ปลดล็อค” หรือ ”ผ่อนปรน”กฎหมายในเรื่องนี้ นำมาสู่การจัดทำร่างแก้ไขกฎหมายกัญชา รวมไปถึงพืชเสพติดชนิดอื่นๆ ด้วยเหตุนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ อย. จัดทำโครงการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชน