กรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค เตือนระวัง 4 โรคร้าย มาพร้อมภัยหนาว

Home / ข่าวทั่วไป / กรมควบคุมโรค เตือนระวัง 4 โรคร้าย มาพร้อมภัยหนาว

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนระวัง 4 โรค 3 ภัยสุขภาพ ช่วงฤดูหนาวปีนี้ อาทิ โรคหัด ปอดบวม ไข้หวัดใหญ่ และอุจจาระร่วง ส่วน 3 ภัย คือ ภัยหนาว สูดดมก๊าซพิษจากเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส และอุบัติเหตุจากหมอกลงจัด

ผลจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น ทำให้เชื้อโรคบางชนิดอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานขึ้น แพร่กระจายง่ายและเร็วกว่าฤดูอื่น กรมควบคุมโรค ได้ออกประกาศ เรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2561โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

กลุ่มโรคติดต่อ ได้แก่โรคหัด ซึ่งแม้ส่วนใหญ่ผื่นแดงจากโรคนี้จะหายไปเองได้ภายใน 2 สัปดาห์ แต่บางรายอาจมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง ทำให้เกิดปอดอักเสบและสมองอักเสบได้ ซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน / โรคปอดอักเสบ หรือโรคปอดบวม ซึ่งโรคนี้เกิดได้ทุกเพศทุกวัย แต่อาการรุนแรงมักพบในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ผู้ที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป และผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน หอบหืด ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหัวใจ โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคที่ป่วยได้ง่ายโดยเฉพาะช่วงฤดูหนาว ส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กจนถึงเด็กโต ผู้เสียชีวิตมักเป็นผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปและมีโรคประจำตัว และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ที่น่าห่วงคือ “โรตาไวรัส” เพราะทำให้เกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อนและเด็กเสียชีวิตได้ มักพบบ่อยในกลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุ 1-3 ปี

ส่วน กลุ่มภัยสุขภาพ ได้แก่ การเสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องจากภาวะอากาศหนาว มักเกิดขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุ คนเร่ร่อน ผู้มีโรคประจำตัว และผู้ดื่มสุราเพื่อคลายความหนาว การสูดดมก๊าซพิษและขาดอากาศหายใจจากเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส ซึ่งพบว่า สถานที่ท่องเที่ยวตามยอดดอย ภูเขา และพักผ่อนตามรีสอร์ท มีการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สแทนระบบไฟฟ้า ซึ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ หากสูดดมเข้าไปมากและนาน จะมีอาการวิงเวียน ปวดศีรษะ หมดสติ และเสียชีวิตได้ ดังนั้นจึงไม่ควรอาบน้ำนาน เว้นระยะเวลา 15-20 นาที ให้อากาศระบายออก หากมีอาการผิดปกติ ได้กลิ่นแก๊ส ควรออกจากห้องน้ำทันที

ขณะที่ การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงอากาศหนาวและหมอกจัด แนะผู้ใช้รถใช้ถนนให้ตรวจสอบสภาพอากาศและเส้นทางก่อนเดินทาง หากทัศนะวิสัยไม่ดี หมอกลงจัด ไม่ควรเดินทาง