สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารสุวรรณภูมิ เทอร์มินอล

82 สายการบินขู่ลดเที่ยวบิน หากล้มโปรเจคสร้างเทอร์มินอล 2

Home / ข่าวทั่วไป / 82 สายการบินขู่ลดเที่ยวบิน หากล้มโปรเจคสร้างเทอร์มินอล 2

82 สายการบิน ขู่ลดเที่ยวบิน หากล้มสร้างอาคารผู้โดยสารแห่งที่ 2 สุวรรณภูมิ หวังช่วยแก้ปัญหาความแออัดผู้โดยสาร ด้านไออ้าต้าร่วมวง AOC หนุน สร้างต่อ

นายธีระ บัวศรี ประธานคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ , คณะกรรมการตัวแทนจากสายการบิน และ AOC มีความเห็นว่าการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารแห่งที่ 2 ด้านทิศตะวันออกของสนามบินสุวรรณภูมิ จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องความแออัดของผู้โดยสาร จึงขอให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เร่งเดินหน้าโครงการ เพื่อให้ทันกับปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น

โดยในส่วนของ AOC ประชุมร่วมกับสายการบินที่เป็นสมาชิกจำนวน 82 ราย เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ผ่านมา มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าต้องการให้ทอท. ก่อสร้างอาคารผู้โดยสารแห่งที่ 2 ด้านทิศตะวันออก เพื่อขยายพื้นที่ให้บริการภายในสนามบินสุวรรณภูมิ

เพราะปัจจุบันสนามบินสุวรรณภูมิ มีปริมาณผู้โดยสาร 62 ล้านคนต่อปี สูงกว่าความสามารถในการรองรับซึ่งอยู่ที่ 45 ล้านคนต่อปี ทำให้เกิดปัญหาแออัด ทั้งผู้โดยสาร, สายการบิน และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าว แต่แก้ปัญหาได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น

สำหรับ อาคารผู้โดยสารแห่งที่ 2 ออกแบบเป็น 5 ชั้น แยกผู้โดยสารออกจากกัน เช็คอินสะดวกเดินเป็นเส้นตรงไปที่ประตูขึ้นเครื่องบินได้เลย และยังเชื่อมต่อกับอาคารผู้โดยสารแห่งที่ 1 ทั้งทางเดินเท้า รถไฟขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ และสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 30 ล้านคนต่อปีได้ เพราะเป็นอาคารที่เชื่อมต่อและสามารถใช้ประตูขึ้นเครื่องบินร่วมกับอาคารผู้โดยสารหลังที่ 1 ได้