ปล่อยโคม ลอยกระทง สุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิ ขอความร่วมมืองดปล่อยโคมลอย ลูกโป่ง จุดพลุวันลอยกระทง

Home / ข่าวทั่วไป / สนามบินสุวรรณภูมิ ขอความร่วมมืองดปล่อยโคมลอย ลูกโป่ง จุดพลุวันลอยกระทง

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขอความร่วมมือหน่วยงานและประชาชนโดยรอบท่าอากาศยานงดปล่อยโคมลอย ลูกโป่ง จุดพลุไฟในช่วงเทศกาลลอยกระทง

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จังหวัดสมุทรปราการ รณรงค์ขอความร่วมมือหน่วยงานและประชาชนโดยรอบท่าอากาศยานงดปล่อยโคมลอย ลูกโป่ง จุดพลุ จุดดอกไม้ไฟ ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ซึ่งตรงกับวันที่ 22 พฤศจิกายนนี้ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่ออากาศยาน

นายอนันต์ หวังชิงชัย รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายบำรุงรักษา) รักษาการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 22 พฤศจิกายนนี้ ตรงกับวันลอยกระทงซึ่งตามประเพณีดังกล่าวจะนิยมปล่อยโคมลอย จุดพลุ จุดดอกไม้ไฟขึ้นสู่อากาศ และตามสถานที่ต่าง ๆ มักมีการส่องลำแสงขึ้นบนท้องฟ้าเพื่อดึงดูดความสนใจแก่ผู้ร่วมงานซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่ออากาศยานและการปฏิบัติงานของท่าอากาศยาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้

ซึ่งทาง ทสภ. ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง แต่เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่ออากาศยาน ชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลอื่น จึงขอความร่วมมือหน่วยงานและประชาชนโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิภายในรัศมี 8 กิโลเมตร งดการกระทำดังกล่าว

หากมีความจำเป็นที่จะต้องปล่อยโคมลอยหรือดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบทางการบิน ต้องขออนุญาตให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอความร่วมมือให้แจ้งข้อมูลหรือแผนการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวไปยังสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2568 8831 ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ เพื่อให้สามารถประกาศข้อมูลแจ้งเตือนต่อนักบินและผู้ทำงานในอากาศได้ต่อไป

นายอนันต์ กล่าวต่อไปว่า ทสภ. ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบถึงอันตรายและผลกระทบต่อความปลอดภัยด้านการบินของการปล่อยโคมลอย ลูกโป่ง พลุไฟ และยิงลำแสงขึ้นสู่ท้องฟ้า พร้อมทั้งเข้าใจถึงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหากเครื่องบินประสบอุบัติเหตุจากการกระทำดังกล่าว

นอกจากนี้ ทสภ. จะดำเนินการตรวจสอบทางวิ่งทางขับเพื่อไม่ให้มีวัสดุแปลกปลอมบนทางวิ่งทางขับอันเป็นอันตรายต่ออากาศยาน โดยจะเฝ้าระวังเป็นพิเศษบริเวณแนวขึ้น – ลง ของเครื่องบิน และบริเวณพื้นที่โดยรอบสนามบินรัศมีประมาณ 8 กิโลเมตร 

ทั้งนี้ ทสภ. ยังได้ประสานกับ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ดูแลบริหารจัดการการจราจรทางอากาศในการบินเข้า – ออก ทสภ. ในช่วงเวลาดังกล่าวให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่นได้ว่า ทสภ. มีความมุ่งมั่น และให้ความสำคัญในการดูแลรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตของผู้ใช้บริการทุกท่านอย่างสูงสุด