กระทรวงพาณิชย์ ข่าวMono29 จดสิทธิบัตร จดสิทธิบัตรสารสกัดจากกัญชา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สารสกัดจากกัญชา สิทธิบัตรสารสกัดกัญชา

ก.พาณิชย์เตรียมแจง สนช.จดสิทธิบัตรสารสกัดกัญชา 20 พ.ย.นี้

Home / ข่าวทั่วไป / ก.พาณิชย์เตรียมแจง สนช.จดสิทธิบัตรสารสกัดกัญชา 20 พ.ย.นี้

กระทรวงพาณิชย์ เตรียมจะชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตรสารสกัดจากกัญชา ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

องค์การเภสัชกรรม ให้เหตุผลของการที่ประเทศไทย ต้องวิจัยกัญชาทางการแพทย์ ว่า วิจัยเพื่อให้ได้ความรู้ใหม่ ซึ่งงานวิจัยเดิมหรืองานวิจัยอื่นๆทำการศึกษาในบริบทและปรากฏการณ์ที่แตกต่างกันวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลปริมาณการใช้ให้เหมาะกับโรคและเป็นข้อมูล เพื่อรองรับการใช้ในคนไข้อย่างปลอดภัย

วิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลประสิทธิภาพของยาต่อการรักษาได้ตรงจุดมุ่งหมายวิจัยเพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาด้วยยาที่มีคุณภาพเทียบเท่าสากล วิจัยเพื่อความปลอดภัยในการใช้และคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยไทย และสุดท้ายวิจัยเพื่อให้ประเทศพึ่งพาตนเองได้ ลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ

นอกจากนี้สารสกัดจากกัญชา ยังมีประโยชน์ทางการแพทย์มากมาย คือ มีฤทธิ์แก้ปวด ต้านอาเจียน และลดการอักเสบ ระงับอาการวิตกกังวลและมีฤทธิ์ ต้านการชัก ลดการนำเข้ายาแผนปัจจุบันบางชนิดที่มีราคาแพง  ช่วยเพิ่มขีดการเข้าถึงการรักษาอย่างมีมาตรฐานและปลอดภัยของผู้ป่วยคนไทย

ขณะที่ กระทรวงพาณิชย์ ได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับคำขอจดสิทธิบัตร “สารสกัดจากกัญชา” ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาอย่างละเอียด เพราะเป็นการยื่นคำขอมาหลายปี หรือไม่ต่ำกว่า 8 ปี และได้ขอให้ฝ่ายกฎหมายเข้ามาดูเชิงลึกถึงวิธีการพิจารณาคำขอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตรต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้

ส่วนกรณที่คำขอจดสิทธิบัตรสารสกัดจากกัญชา ยังไม่ได้รับการตรวจสอบจนถึงปี 59 เพราะขาดแคลนผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร จนเป็นที่มาของการโต้เถียงในเรื่องการจดสิทธิบัตรสารสกัดจากกัญชา

สำหรับการยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรสารสกัดกัญชาดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2545-2555 มีผู้ยื่นคำขอทั้งสิ้น 11 คำขอ โดยมีผู้ประกอบการที่ยื่นคำขอหลักๆ 4-5 ราย บางรายยื่น 6 คำขอ บางรายยื่น 2-3 คำขอ และล่าสุดได้ละทิ้งคำขอ 1 คำขอ อยู่ระหว่างการตรวจสอบการประดิษฐ์ 5 คำขอ และประกาศโฆษณารอให้ผู้ขอยื่นตรวจสอบ 6 คำขอ