ผู้มีรายได้น้อย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

นักวิชาการ ชี้มาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ช่วยได้แค่ระยะสั้น

Home / ข่าวทั่วไป / นักวิชาการ ชี้มาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ช่วยได้แค่ระยะสั้น

สำหรับมาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ ของผู้มีรายได้น้อย มุมมองของนักวิชาการจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ มองว่าสามารถช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยได้จริง แต่เป็นเพียงระยะสั้นเท่านั้น และอาจเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มความนิยมให้กับรัฐบาล

ดร. นณริฏ พิศลยบุตร นักวิชาการอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ กล่าวว่า การเพิ่มมาตรการของรัฐบาลในส่วนของการสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆของผู้มีรายได้น้อย และผู้สูงอายุ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้น มีข้อดี คือ เป็นการใช้นโยบายแบบพุ่งเป้า ไม่ได้หว่านเงินในการช่วยเหลือทุกคน แต่เลือกกลุ่มบุคคลที่มีปัจจัยสมควรที่จะได้รับความช่วยเหลือมากกว่าคนทั่วไป ซึ่งคือกลุ่มผู้มีรายได้น้อย

ส่วนการช่วยเหลือด้านค่าเดินทาง การรักษาพยาบาลของผู้สูงอายุ อายุ 65 ปี ขึ้นไป ตรงนี้ถือว่ามีประโยชน์และตรงจุด เพราะจากการสำรวจประชากรผู้สูงอายุของไทย พบว่าไม่มีการเตรียมความพร้อมที่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตหลังเกษียณ ซึ่งเบี้ยผู้สูงอายุ และ รายได้จากส่วนอื่นๆ รวมแล้ว ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ การที่มีเงินมาสนับสนุนเพิ่มเติมในส่วนนี้ก็สามารถช่วยเหลือได้ในส่วนหนึ่ง แต่เป็นช่วงระยะที่ไม่ยืนยาวนัก แต่การที่มาตรการนี้ออกมาในช่วงก่อนการเลือกตั้งก็มีความเป็นไปได้ในเรื่องของการสร้างความนิยมของรัฐบาล