กัญชา ข่าวสดวันนี้ ยาเสพติด สนช.ล กระท่อม

มติ สนช. เอกฉันท์ รับหลักการปลดล็อก กัญชา-กระท่อม ใช้ทางการแพทย์

Home / ข่าวทั่วไป / มติ สนช. เอกฉันท์ รับหลักการปลดล็อก กัญชา-กระท่อม ใช้ทางการแพทย์

สนช. มีมติรับหลักการกฎหมายยาเสพติดให้โทษให้กัญชา-กระท่อมใช้ในทางการแพทย์รักษาผู้ป่วยได้

รายงานข่าวแจ้งว่า  การประชุมสภานิติบัญญัติชาติ หรือ สนช. วันนี้ (23 พ.ย. 2561) ที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่..) พ.ศ… วาระแรก ตามที่สมาชิก สนช. 44 คน  เข้าชื่อเสนอ เพื่อแก้ไข พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ปลดล็อกให้กัญชา และกระท่อม ซึ่งอยู่ในบัญชียาเสพติดให้โทษประเภท 5 ขยับเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท2 เพื่อให้สามารถใช้เป็นยารักษาโรคได้

จากนั้นที่ประชุมได้มีมติรับหลักการวาระ 1 ร่างพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ด้วยคะแนนเอกฉันท์ 145 เสียง พร้อมตั้งกรรมาธิการ 29 คน กำหนดแปรญัตติ 7 วัน โดยพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60

ทั้งนี้นายสมชาย แสวงการ เผยว่า ผู้ที่จะสามารถอนุญาตครอบครองกัญชาได้นั้น ประกอบด้วย กระทรวง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย องค์กรเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์สาขาต่างๆ ทั้ง ทันตกรรม สัตวแพทย์ แพทย์แผนไทย เป็นต้น

โดยผู้ขออนุญาตจะต้องไม่เคยต้องโทษตามกฎหมายยาเสพติดมาก่อน และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้พิจารณาอนุญาตตามความเห็นของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ

อย่างไรก็ตามยืนยันว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านการรับฟังความเห็นจากประชาชน ตามมาตรา 77 วรรค 2 ทั้งจากเว็บไซต์ ที่มีผู้เห็นด้วยกับร่างกฎหมายนี้ถึงร้อยละ 99.03 และเปิดเวทีรับฟังความเห็น รวมถึงได้ส่งให้คณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาแล้ว

โดยไม่ได้มีการเสนอร่างกฎหมายมาประกบ แต่มีข้อสังเกต ความเห็นจากกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการกฤษฎีกา และ ป.ป.ส.