Bike อุ่นไอรัก ข่าวสดวันนี้ รฟท. ไบค์โบกี้

รฟท. บริการไบค์โบกี้ฟรี 9 ธ.ค.นี้ ให้ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมปั่นอุ่นไอรัก

Home / ข่าวทั่วไป / รฟท. บริการไบค์โบกี้ฟรี 9 ธ.ค.นี้ ให้ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมปั่นอุ่นไอรัก

รฟท. จัดบริการไบค์โบกี้ฟรี 9 ธันวาคมนี้ พ่วงกับขบวนรถที่เดินประจำเฉพาะขบวน ให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมปั่นอุ่นไอรัก

ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” และทรงจักรยานนำประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 นั้น ทาง รฟท. ได้จัดไบค์โบกี้ พ่วงกับขบวนรถที่เดินประจำเฉพาะขบวนรถดังนี้

1.สายเหนือ รับส่งทุกสถานีระหว่าง กรุงเทพ ~ อยุธยา เที่ยวเข้ากรุงเทพพ่วงรวมกับขบวน 342 เดินจากชุมทางเเก่งคอย ~ กรุงเทพ อยุธยา ออก 6.24 น. กรุงเทพ ถึง 8.40 น. เที่ยวกลับอยุธยาพ่วงรวมกับขบวน 341 เดินจากกรุงเทพ~ชุมทางเเก่งคอย กรุงเทพออก 17.00 น.อยุธยาถึง 18.57 น.

2 สายตะวันออก รับส่งทุกสถานีระหว่าง กรุงเทพ ~ ฉะเชิงเทรา เที่ยวเข้ากรุงเทพพ่วงรวมขบวน 372 เดินจากปราจีนบุรี ~ กรุงเทพ ฉะเชิงเทรา ออก 6.19 น.กรุงเทพถึง 8.15 น. เที่ยวกลับฉะเชิงเทราพ่วงรวมกับขบวน 371 เดินจากกรุงเทพ ~ ปราจีนบุรี กรุงเทพออก 17.40 น.ฉะเชิงเทราถึง 19.20 น.

3.สายใต้ เดินขบวนเข้าสถานีธนบุรี รับส่งทุกสถานีระหว่าง ธนบุรี ~ นครปฐม เที่ยวเข้าธนบุรีพ่วงรวมขบวน 260 เดินจากน้ำตก(จังหวัดกาญจนบุรี)~ธนบุรี นครปฐมออก 9.21 น. ธนบุรีถึง 10.25 น. เที่ยวกลับนครปฐมพ่วงรวมกับขบวน 351 เดินจากธนบุรี ~ ราชบุรี ธนบุรีออก 18.25 น. นครปฐม ถึง 19.27 น.

การเดินทางให้ผู้ที่ร่วมกิจกรรมนำบัตรประชาชนมาเเสดงต่อนายสถานีเเละรับตั๋วโดยสารฟรี (เฉพาะขบวนรถที่กำหนด)