ข่าวMono29 ค่ารับรองมาตรฐาน ประกันสังคม ผู้ประกันตน เงินสบทบโรงพยาบาล

ค้านนำเงินผู้ประกันตน จ่ายค่ารับรองมาตรฐานโรงพยาบาล

Home / ข่าวทั่วไป / ค้านนำเงินผู้ประกันตน จ่ายค่ารับรองมาตรฐานโรงพยาบาล

เครือข่ายกลุ่มแรงงาน ชี้ ควรยกเลิกนำเงินผู้ประกันตนไปจ่ายเงินสมทบโรงพยาบาลตามค่ารับรองมาตรฐาน เหตุทำให้ผู้ประกันตนกว่า 13 ล้านคนทั่วประเทศเสียผลประโยชน์

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย และเครือข่ายผู้ประกันตน ร่วมพูดคุยถึงปัญหา เพื่อรักษาสิทธิ์ผู้ประกันตนกว่า 13 ล้านคนในประเทศไทย หลังจากมติของคณะกรรมการประกันสังคม ปี 2557 กำหนดให้มีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับโรงพยาบาลตามข้อตกลงของประกันสังคม หากโรงพยาบาลนั้นได้รับรองมาตรฐาน หรือ HA จะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลมาตรา 63

โดยเครือข่ายแรงงานไทย ตั้งข้อสังเกตว่า การจ่ายค่ายาให้กับโรงพยาบาลที่ได้รับรองค่า HA ส่งผลให้ผู้ประกันตนเสียประโยชน์ เพราะเป็นการนำเงินผู้ประกันตนไปจ่าย ทั้งวินิจฉัยโรค ค่าบำบัดทางการแพทย์ ค่าอยู่-ค่ากินรักษาในสถานพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่ารถพยาบาล หรือค่าบริการอื่นๆ ที่จำเป็นเพิ่มขึ้นอีก 80 บาท และ 40 บาท ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

ด้านนายชาลี ลอยสูง รองประธานคณะกรรมการสมานฉันแรงงานไทย เห็นว่า ค่า HA จะไม่ใช่ค่ารักษาพยาบาล แต่เป็นการจ่ายให้กับโรงพยาบาลที่เข้าเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการแพทย์กำหนด ซึ่งคุณลักษณะของโรงพยาบาลที่ประกันสังคมกำหนดให้มีการจ่ายเงินนั้น เป็นการกำหนดโดยขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นการนำเงินของผู้ประกันตนไปจ่ายให้โรงพยาบาล ไม่ใช่เพื่อการรักษา ซึ่งขัดเจตนารมณ์ของกฎหมายประกันสังคม ปี 2533

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2552 สำนักงานประกันสังคม ได้นำเงินผู้ประกันตนไปจ่ายให้กับโรงพยาบาลที่ได้รับรองมาตรฐาน หรือค่า HA ทั่วประเทศ ไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาทแล้ว ส่งผลให้คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย กังวลว่า หากไม่ยกเลิกจ่ายค่า HA ในกฎหมายประกันสังคม ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อ 1 มกราคม 2561 จะสร้างความเสียหายให้ผู้ประกันตนเพิ่มมากขึ้น