รฟม. สมาคมพิการ

สภาคนพิการยื่นฟ้อง รฟม.ละเลยสิ่งอำนวยความสะดวก

Home / ข่าวทั่วไป / สภาคนพิการยื่นฟ้อง รฟม.ละเลยสิ่งอำนวยความสะดวก

สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ยื่นฟ้องการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. ฐานละเลยการปฏิบัติหน้าที่ กรณีไม่อำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในระบบรถไฟฟ้าสายสีม่วง พร้อมเรียกค่าเสียหายรวม 17 ล้านบาท

นายธีรยุทธ สุคนธวิท ประธานภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ กล่าวว่า การเปิดทางเดินรถไฟฟ้าสายสีม่วงของ รฟม.จำนวน 16 สถานี พบว่ามีปัญหาอุปสรรคทั้ง 16 สถานี เช่น ติดตั้งลิฟต์ไม่ครบถ้วนทุกสถานี ขณะเดียวกันสภาพแวดล้อมของอาคารสถานีขนส่ง หรืออาคารจอดรถก็ไม่มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ ทางสภาคนพิการฯพยายามที่จะขอเข้าไปมีส่วนร่วม ดูการออกแบบ และติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างว่าได้มีการวางแผนให้กับคนพิการหรือไม่ แต่ทาง รฟม.ไม่ให้ความร่วมมือ มีเพียงการประชุมร่วมในหลักการ แต่ไม่ได้ทำงานร่วมกันในรายละเอียด

ก่อนส่งผู้แทนและทนายความยื่นคำร้องต่อศาลปกครอง เพื่อฟ้องการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรณีละเลยไม่จัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ในระบบรถไฟฟ้าสายสีม่วง 16 สถานี พร้อมค่าเสียหายเกือบ 17 ล้านบาท