การแสดงโขน ต้มยำกุ้ง นวดไทย มรดกโลก ยูเนสโก

เตรียมเสนอนวดไทย-ต้มยำกุ้งต่อ หลังยูเนสโกขึ้นบัญชีโขนไทยเป็นมรดกโลก

Home / ข่าวทั่วไป / เตรียมเสนอนวดไทย-ต้มยำกุ้งต่อ หลังยูเนสโกขึ้นบัญชีโขนไทยเป็นมรดกโลก

กระทรวงวัฒนธรรม เดินหน้าสงวนรักษาคุ้มครองโขน หลังยูเนสโกประกาศขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาโลก เตรียมเสนอนวดไทยและต้มยำกุ้งในลำดับต่อไป

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในการแถลงข่าวแสดงความยินดีหลังจากการที่คณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ครั้งที่ 13 ประกาศรับรองให้“การแสดงโขนในประเทศไทย” เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ หรือมรดกโลกทางภูมิปัญญา 

ทางด้านนายกรัฐมนตรี ได้แสดงความยินดีต่อการขึ้นทะเบียนและขอให้ประชาชนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงฟื้นฟูโขน ให้เป็นที่รู้จักของเยาวชนรุ่นใหม่และเผยแพร่สู่สายตาชาวไทยและต่างประเทศผ่านการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา พร้อมทั้งสั่งการให้กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการสงวนรักษาคุ้มครองและสืบสานการแสดงโขนให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยต่อไป โดยหลังจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองตลอดปีหน้า

สำหรับการนำเสนอมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในครั้งนี้ ไทยได้นำเสนอการแสดงโขนในประเทศไทยและนวดไทย เพื่อให้ยูเนสโกพิจารณาประกาศรับรองแต่ยูเนสโกแจ้งให้คณะกรรมการของประเทศไทย เลือกเสนอรายการใดรายการหนึ่ง จึงเสนอรายการแสดงโขนเป็นอันดับแรกก่อน แล้วจะเสนอนวดไทยขึ้นทะเบียนอีกครั้งเชื่อมั่นว่าการนวดของไทยมีเอกลักษณ์ทางภูมิปัญญาที่ชัดเจนโดยเฉพาะการนวดไทยต้นตำรับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ ที่มีตำรามาจากฤาษีดัดตน รวมถึงจารึกวัดโพธิ์ควรได้รัยการสืบสานให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ เมื่อนวดไทยได้ขึ้นทะเบียนแล้ว จะนำเสนอต้มยำกุ้งในลำดับถัดไป