ตลาดนัดพอเพียง

คึกคัก! เด็กนักเรียนอนุบาลพะเยา เปิดตลาดนัดพอเพียง

Home / ข่าวทั่วไป / คึกคัก! เด็กนักเรียนอนุบาลพะเยา เปิดตลาดนัดพอเพียง

โรงเรียนอนุบาลพะเยาจัดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง (กาดมั่วครัวละอ่อน) หวังให้เด็กนำทักษะวิชาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

โรงเรียนอนุบาลพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา ได้มีการจัดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง (กาดมั่วครัวละอ่อน) เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการซื้อขายสินค้า และนำทักษะวิชาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

เพื่อให้เด็กนักเรียนรู้จักดำรงตน อยู่ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ถ้าเหลือก็แจกจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม อยู่อย่างพอเพียง

เด็กๆ นักเรียนอนุบาลจำกนวนมาก นำข้าวของเครื่องใช้และพืชผักต่างๆ ที่มีอยู่ในครัวเรือนที่บ้านของตนเองออกมาจำหน่าย ในกาดมั่วครัวละอ่อนภายในโรงเรียนอนุบาลพะเยา โดยการจำลองกาดมั่วครัวละอ่อนเสมือนจริง ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าที่มาจำหน่ายสินค้าก็จะเสียค่าเช่าร้าน ร้านละ 1 บาท เพื่อเป็นการสร้างระเบียบวินัยในการประหยัดและอดออม และเป็นการนำทักษะการเรียนรู้ การดำรงชีวิตประจำวันในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

กาดมั่วครัวละอ่อน เป็นกิจกรรมนำความรู้สู่การปฏิบัติจริง โดยนักเรียนนำสินค้ามาจำหน่ายตามจุดที่กำหนดให้ในแต่ละชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีเด็กนักเรียน บรรดาพ่อค้าแม่ค้าตัวน้อย สนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมดังกล่าว