Bike อุ่นไอรัก

ประชาชนรับเสื้อพระราชทานกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก วันแรกคึกคัก

Home / ข่าวทั่วไป / ประชาชนรับเสื้อพระราชทานกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก วันแรกคึกคัก

ที่ สนามศุภชลาศัยประชาชนรับเสื้อพระราชทานกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก วันแรกคึกคัก

วันนี้ ( 1 ธ.ค. 61) ที่ สนามศุภชลาศัย บรรยากาศ พิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนทั่วไปที่เข้ากิจกรรม ” Bike อุ่นไอรัก ” สำหรับประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีพล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนทั่วไปในกิจกรรม ” Bike อุ่นไอรัก ” จำนวน 102,600 ชุด ขณะที่ยอดลงทะเบียนล่าสุดทั่วประเทศ มากกว่า 640,000 คน

ทั้งนี้ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมไว้ ซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทย ได้ร่วมสนับสนุนจัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน ซึ่งมีการแบ่งรอบการรับมอบฯ ออกเป็น 9 กลุ่ม เรียงตามหมายเลขและวัน เวลา ที่ กำหนดไว้ในบัตรลงทะเบียน

โดยขั้นตอนแรก ประชาชนต้องตรวจสอบหมายเลขกับฝ่ายทะเบียนของกองทัพอากาศเพื่อยืนยันตัวบุคคล หลังจากนั้นเดินไปยังจุดตรวจอาวุธ ตรวจสอบขนาดเสื้อ ยื่นเอกสารรับป้าย Tag จักรยาน และคูปองจดขนาดเสื้อ และ ขั้นตอนที่สอง เดินทางไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้

ซึ่งมีแผนผังบอกเส้นทางเดิน และมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์คอยแนะนำตลอดเส้นทาง จนกระทั่งถึงประตูช้าง เข้าสู่บริเวณพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน

สำหรับภายในบริเวณสนามศุภชลาสัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานครัวพระราชทาน สำหรับบริการอาหารและน้ำดื่มให้กับประชาชนที่มาร่วมพิธี รวมทั้งมีการจัดสินค้าและการบริการ จากกรมการค้าภายในหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กระทรวงแรงงานจากภาคเอกชนต่างๆ

อย่างไรก็ตามในวันที่ 2 ธันวาคมนี้ จะมีการซ้อมใหญ่เสมือนจริง ในการปั่นจักรยานตามเส้นทางที่กำหนดไว้ โดยจะปิดการจราจรตั้งแต่เวลา 12.00 น.จนกว่าจะเสร็จสิ้นการซ้อม จึงขอความร่วมมือจากประชาชน หลีกเลี่ยงเส้นทางการซ้อม แต่จะมีช่องทางเลนส์เซอร์วิส เตรียมให้บริการตลอดเส้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีความจำเป็นในการใช้เส้นทาง ตามพระราชประสงค์ ที่ไม่อยากให้ประชาชนที่อาศัยตลอดเส้นทางได้รับความเดือดร้อน