200 คน กีฬาสี ดรัมเมเยอร์ อ่างทอง

เล่นใหญ่ !! โรงเรียนอนุบาลจัดงานกีฬาสีอลังการ ขนดรัมเมเยอร์แต่งตัวจัดเต็มนำขบวน 200 คน

Home / ข่าวทั่วไป / เล่นใหญ่ !! โรงเรียนอนุบาลจัดงานกีฬาสีอลังการ ขนดรัมเมเยอร์แต่งตัวจัดเต็มนำขบวน 200 คน

งานกีฬาสีสุดอลังการใน จ. อ่างทอง

วันที่ 1 ธ.ค. 61 นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  ประธานพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสี “บัวชมพูเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561  ณ สนามโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง พร้อมได้จัดการแข่งขันกีฬาจำนวน12 ประเภท กีฬา เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้เด็กได้ รักกีฬา รู้จักออกกำลังกาย และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ฝึกฝนการแสดงออกถึงความสามารถในเชิงกีฬา ที่มีทั้งความสนุกสนานเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง ให้นักเรียนใช้เวลาว่างได้เป็นประโยชน์

ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน  เพื่อสร้างสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์  มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รักใคร่กลมเกลียว แต่ที่สร้างความฮือฮาแก่ผู้เข้าร่วมชมกีฬาในครั้งนี้ด้วยสีสันของดรัมเมเยอร์ กว่า 200 คน ที่เดินนำขบวนนักกีฬาเข้าสู่สนาม และผู้จุดคบเพลิงได้แต่งกายชุด อินเดียแดง จุดคบเพลิง

นาย ฉลอง อำพันเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กล่าวว่า สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาสี “บัวชมพูเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561  เพื่อต้องการให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านทักษะกีฬา รวมทั้งปลูกฝังให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และมีความสามัคคีในหมู่คณะ พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ที่สำคัญเพื่อส่งเสริมความสามัคคีของนักเรียน ซึ่งการจัดครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 3,018 คน ทั้งครูและนักเรียน โดยแบ่งออกเป็น 4 สี ประกอบด้วย สีแดง สีเหลือง สีฟ้า และสีเขียว แบ่งการแข่งขันชนิดกีฬาจำนวน 12 ประเภทกีฬา

สำหรับสีสันในพิธีเปิดการแข่งขันเริ่มตั้งแต่ผู้จุดคบเพลิงได้แต่งชุดอินเดียแดง จุดคบเพลิงซึ่งเป็นการสร้างสีสันของการเปิดงานได้เป็นอย่างดี และที่พลาดไม่ได้เลยคือขบวนพาเหรดที่ยกกันมาตั้งแต่ชั้นปฐมวัย ถึงระดับประถมศึกษา ที่ยกขบวนดรัมเมเยอร์ แต่ละสี ที่แต่งตัวกันอย่างสวยงาม น่ารัก เดินกันมาในขบวนสีต่าง ๆ ซึ่งเป็นกีฬาสีที่มีดรัมไมเยอร์เยอะมาก และมีการล้อเลียนใส่หน้ากากผู้ที่มีชื่อเสียงในประเทศหลายท่าน เป็นการสร้างสีสันในกีฬาสี “บัวชมพูเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561  ซึ่งทางโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาทุกประเภทตามความสามารถและความถนัด   เพื่อสร้างความสุข  สนุกสนาน  สร้างความรักและความสามัคคีต่อไป