ข่าวMono29 รณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติก เลิกใช้ถุงพลาสติก

เกาะสมุย รณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติก หันมาใช้ถุงผ้าแทน

Home / ข่าวทั่วไป / เกาะสมุย รณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติก หันมาใช้ถุงผ้าแทน

สำนักงานเกาะสมุย จัดโครงการ “ลด โลก เลอะ” รณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติกหันมาใช้ถุงผ้าแทน

ประชาชนและผู้ประกอบการบนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดินเก็บขยะ และวัสดุที่เหลือใช้บริเวณริมชายหาด และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบนเกาะสมุย เพื่อลดปริมาณขยะ หลังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเกาะสมุย จัดโครงการ “ลด โลก เลอะ” รณรงค์ประชาชนและผู้ประกอบการ หันมาใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกใส่สินค้าให้นักท่องเที่ยว

โดยว่าที่ร้อยตรี กิตติภพ รอดดอน นายอำเภอเกาะสมุย เผยว่า ปัจจุบันมีขยะตกค้างบนเกาะสมุย ได้ฝังกลบประมาณ 3 แสนตัน และมีขยะใหม่วันละประมาณ 150 ตัน ประชาชน, ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว ไม่ควรนำถุงพลาสติกมาใช้ เพราะเป็นขยะย่อยสลายยาก หากขยะเหล่านี้ตกค้างตามสถานที่ท่องเที่ยวทำให้สกปรกและไม่สวยงาม เนื่องจากอำเภอเกาะสมุย เป็นเมืองท่องเที่ยว และหน้าตาของประเทศ