นิด้าโพล ผลสำรวจ เลือกตั้ง เศรษฐกิจ

ประชาชนคิดอย่างไรต่อเศรษฐกิจไทย ในปี 2561

Home / ข่าวทั่วไป / ประชาชนคิดอย่างไรต่อเศรษฐกิจไทย ในปี 2561

นิด้าโพล เปิดผลสำรวจประชาชนคิดอย่างไรต่อ “เศรษฐกิจไทย” ในปี 2561 เผยส่วนใหญ่มองภาพรวมเศรษฐกิจแย่ลง

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ประชาชนคิดอย่างไรต่อเศรษฐกิจไทย ในปี 2561” โดยเมื่อถามถึงภาพรวมเศรษฐกิจไทยในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.92 ระบุว่าภาพรวมเศรษฐกิจแย่ลง รองลงมา ร้อยละ 27.12 ระบุว่าภาพรวมเศรษฐกิจเท่าเดิม และร้อยละ 10.96 ระบุว่าภาพรวมเศรษฐกิจดีขึ้น

ขณะที่เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนว่าหลังจากมีการเลือกตั้งในปี 2562 เศรษฐกิจไทยจะดีขึ้นหรือไม่ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.16 ระบุว่า เศรษฐกิจไทยจะดีขึ้น เพราะมีความมั่นใจต่อรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง  รัฐบาลชุดใหม่น่าจะมีแนวทางในการบริหารและพัฒนาประเทศได้ดีกว่า และต่างชาติจะเข้ามาลงทุนมากขึ้น

รองลงมา ร้อยละ 31.60 ระบุว่า เศรษฐกิจไทยจะเหมือนเดิม เพราะปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาที่แก้ยาก ต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหา ต้องอาศัยปัจจัยหลาย ๆ อย่างร่วมด้วย และไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดไหนก็เหมือนเดิม ต่อมาร้อยละ 4.56 ระบุว่า เศรษฐกิจไทยจะแย่ลง เพราะเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก และไม่มีความต่อเนื่องในการดำเนินการแก้ไขปัญหา ส่วนร้อยละ 3.68 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ