ขยะ งดใช้ถุงพลาสติก ถุงพลาสติก

ดีเดย์! แคมเปญรณรงค์ ‘งดใช้ถุงพลาสติก’ วันแรก

Home / ข่าวทั่วไป / ดีเดย์! แคมเปญรณรงค์ ‘งดใช้ถุงพลาสติก’ วันแรก

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ร่วมกับผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อ เดินหน้าแคมเปญรณรงค์งดให้ถุงพลาสติก ดีเดย์วันนี้วันแรก

วันนี้ 4 ธันวาคม ซึ่งถือเป็น “วันสิ่งแวดล้อมไทย” และในปีนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงนามความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า, ศูนย์การค้า, ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ จัดแคมเปญรณรงค์งดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้ว โดยจะให้เป็นถุงกระดาษแทน ซึ่งจะเริ่มต้นพร้อมกันในวันนี้

นอกจากนี้ แต่ละห้างร้านจะจัดแคมเปญกระตุ้นการใช้ถุงผ้า โดยประชาชนสามารถนำถุงผ้าที่มีมากเกินความจำเป็น มาบริจาคได้ ณ จุดรับบริจาคในห้างร้านที่ร่วมโครงการ

ขณะที่โรงพยาบาลของรัฐ มีการนำร่องไปก่อนหน้านี้ ด้วยการให้ผู้ป่วย หรือญาติผู้ป่วย ใช้ถุงผ้าสำหรับใส่ยา แทนการใช้ถุงพลาสติก

ทั้งนี้ จากรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี 2559 พบว่ามีปริมาณการเกิดขยะรวมกันทั้งประเทศกว่า 27 ล้านตันต่อปี เทียบเท่าตึกใบหยก 2 จำนวน 140 ตึก คิดเป็นประมาณ 74,130 ตันต่อวัน เฉลี่ยเป็นปริมาณขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน และยังไม่รวมขยะตกค้างสะสมที่เพิ่มขึ้นทุกปีไม่ต่ำกว่าปีละ 10 ล้านตัน

สำหรับสัดส่วนขยะมูลฝอย แยกได้ทั้งหมด 4 ประเภท คือ 1.ขยะที่ย่อยสลายได้ คิดเป็นร้อยละ 64 จากขยะทั้งหมด ส่วนใหญ่มาจากอาหารเหลือทิ้ง / 2.ขยะรีไซเคิล หรือขยะสามารถนำมาหลอมใช้ใหม่ได้ หากมีการแยกขยะอย่างถูกต้อง และทำความสะอาดก่อนทิ้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของขยะ / 3.ขยะทั่วไปที่ย่อยสลายตามธรรมชาติได้ยาก ต้องนำไปกำจัด อาทิ กล่องโฟม และถุงพลาสติก คิดเป็นร้อยละ 3 ของขยะทั้งหมด และสุดท้าย 4.ขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ ขวดยา ถ่านไฟฉาย ยาฆ่าแมลง, กระป๋องสี หรือขยะจากภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3

ในส่วนของภาคประชาชน ก็มีความตื่นตัวในเรื่องขยะ หรืองดใช้ถุงพลาสติกเช่นกัน อย่างที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชาชนและผู้ประกอบการในเกาะสมุย ได้เดินเก็บขยะบริเวณริมชายหาดและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ เพื่อลดขยะ และสร้างความสะอาด หลังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเกาะสมุย จัดโครงการ “ลด โลก เลอะ” รณรงค์หันมาใช้ถุงผ้า แทนถุงพลาสติก ซึ่งเป็นผลจากปัญหาขยะตกค้างจำนวนมากของเกาะสมุย โดยเป็นขยะใหม่วันละประมาณ 150 ตัน และมีการฝังกลบประมาณ 3 แสนตัน