ตัวแทนอนุมัติสินเชื่อ มิจฉาชีพ

​เตือนผู้ประกอบการ SME ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นตัวแทนอนุมัติสินเชื่อ

Home / ข่าวทั่วไป / ​เตือนผู้ประกอบการ SME ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นตัวแทนอนุมัติสินเชื่อ

เอสเอ็มอีแบงก์ เตือนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นตัวแทนอำนวยความสะดวกอนุมัติสินเชื่อแลกผลตอบแทนค่านายหน้า ยืนยันไม่ให้สิทธิ์ผู้ใดเป็นตัวแทน

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) กล่าวว่า จากที่ส่งหน่วยบริการเคลื่อนที่ “รถม้าเติมทุน ส่งเสริม SMEsไทย ฉับไว ไปถึงถิ่น” ลงพื้นที่ไปให้บริการสินเชื่อดอกเบี้ยถูกเริ่มต้นเพียงร้อยละ 1 ต่อปี แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วประเทศ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการจะเข้าใช้บริการอย่างสูง ทำให้เวลานี้หลายพื้นที่เกิดกรณีมีบุคคลแอบอ้างเป็นนายหน้าของธนาคาร สามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้ได้รับสินเชื่อแน่นอน โดยแลกกับการขอรับค่าตอบแทนในรูปแบบค่านายหน้า หรือค่าอำนวยความสะดวกในการดำเนินการ

โดยธนาคารขอเตือนไปยังผู้ประกอบการเอสเอ็มอี อย่าหลงเชื่อการแอบอ้างของบุคคลที่มีพฤติกรรมข้างต้น และขอยืนยันว่าธนาคารไม่มีการให้สิทธิ์แก่บุคคลใดทำหน้าที่เป็นตัวแทนหรือนายหน้าทั้งสิ้น โดยการพิจารณาสินเชื่อต่าง ๆ เป็นไปอย่างโปร่งใสตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร อีกทั้งธนาคารไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมและค่าวิเคราะห์ตามระเบียบธนาคารเท่านั้น

ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการพบเจอบุคคลที่มีพฤติกรรมแอบอ้างเป็นตัวแทน เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ หรือแม้แต่พนักงานของธนาคารเข้าไปมีส่วนร่วม หรือเกี่ยวข้อง รวมถึงรู้เห็นการกระทำดังกล่าวแล้วนิ่งเฉย ขอให้ผู้ประกอบการแจ้งข้อมูลเบาะแสมาที่ Call Center 1357 เพื่อธนาคารจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดกับบุคคลที่มีพฤติกรรม การกระทำ ดังกล่าว รวมถึงหากตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ว่าพนักงานของธนาคารเข้าไปมีส่วนร่วม รู้เห็น เกี่ยวข้องจริง ธนาคารจะลงโทษทางวินัยสถานหนักทันที