กะเหรี่ยง ปู่คออี้ เผาบ้านกะเหรี่ยงแก่งกระจาน แก่งกระจาน

ญาติ ‘ปู่คออี้’ รับเงินชดใช้คนละห้าหมื่น คดีเผาบ้านกะเหรี่ยงแก่งกระจาน

Home / ข่าวทั่วไป / ญาติ ‘ปู่คออี้’ รับเงินชดใช้คนละห้าหมื่น คดีเผาบ้านกะเหรี่ยงแก่งกระจาน

ญาติ ‘ปู่คออี้’ รับเงินชดใช้คนละ 5 หมื่น คดีเผาบ้านกะเหรี่ยงแก่งกระจาน หลังศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้ กรมอุทยานฯ ชดใช้ค่าเสียหาย

วันที่ 6 ธ.ค. 2561 เวลา 13:00 น. นายสุรพงษ์ กองจันทึก หัวหน้าคณะทำงานช่วยเหลือคดีความ พาชาวกะเหรี่ยงแก่งกระจาน เดินทางมารับเงินตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีทั้ง 6 ราย เฉลี่ยรายละประมาณ 50,000 บาท เป็นการสิ้นสุดการต่อสู้กว่า 7 ปี ที่กรมอุทยานฯ รื้อเผาทำลายบ้านและทรัพย์สิน โดยปู่คออี้วัย 107 ปี ผู้นำในการฟ้องกรมอุทยานฯ เสียชีวิต ก่อนเห็นเงินที่ชดใช้ค่าเสียหาย

สำหรับนายโคอี้ หรือที่รู้จักกันในนาม ปู่คออี้ ผู้อาวุโส ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวกะเหรี่ยงแก่งกระจาน คือชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในบริเวณเทือกเขาตะนาวศรี มีชีวิตและหาอยู่หากินตามวิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยงดั้งเดิม ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 5 ต.ค.2561

โดยคดีนี้สืบเนื่องมาจากปู่คออี้ ได้ร่วมกับพวก 6 คน ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ยื่นฟ้องกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ต่อศาลปกครอง เนื่องจากบุกเผาบ้านและทำลายยุ้งฉาง จากยุทธการตะนาวศรี ในพื้นที่ป่าแก่งกระจาน ในปี พ.ศ. 2554

และเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติม ให้แก่นายโคอิ หรือคออี้ มีมิ กับพวกรวม 6 คน (ชาวกะเหรี่ยงปกาเกอะญอ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน)

กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานฯ เข้าดำเนินการรื้อถอนเผาทำลายทรัพย์สิน และสิ่งปลูกสร้างที่ใช้อยู่อาศัยของนายโคอิ กับพวก เนื่องจากเมื่อพิจารณาถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดในคดีนี้ ประกอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานฯ สามารถใช้ดุลพินิจไม่ใช้มาตรการที่มีความรุนแรงกระทำต่อสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีทั้ง 6 ได้ แม้จะมีกฎหมายให้อำนาจไว้ก็ตาม การเผาทำลายสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สิน จึงทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้ง 6 ราย ต้องสูญเสียปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต ถือเป็นพฤติการณ์ที่มีความร้ายแรงกระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิในการดำรงชีวิต และสิทธิในทรัพย์สินอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย