Bike อุ่นไอรัก กรมเจ้าท่า เรือโดยสาร

กรมเจ้าท่า ให้บริการเรือโดยสาร รับ–ส่ง ฟรี 9 ธ.ค.นี้

Home / ข่าวทั่วไป / กรมเจ้าท่า ให้บริการเรือโดยสาร รับ–ส่ง ฟรี 9 ธ.ค.นี้

กรมเจ้าท่า จัดให้บริการเรือโดยสาร รับ–ส่ง ฟรี 9 ธ.ค.นี้ โดยผู้เดินทางทุกคนต้องลงทะเบียนที่ท่าเรือเพื่อไปร่วมงาน อุ่นไอรัก

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดให้บริการเรือโดยสารรับ–ส่งฟรี ในวันที่ 9 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 06.00 น.-21.00 น. โดยจะให้บริการเรือข้ามฟาก ท่าเรือท่าช้าง-ท่าเรือวังหลัง และร่วมกับ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา ให้บริการเรือด่วนเจ้าพระยา รับ-ส่งฟรี ทั้งผู้โดยสารและจักรยาน ตั้งแต่ท่าเรือนนทบุรี-ท่าเรือวัดราชสิงขร (ไป-กลับ) โดยจัดเรือรับจักรยานและผู้ร่วมงาน ดังนี้

– ออกจาก ท่าน้ำนนท์ ไป ท่าวัดราชสิงขร จอดท่าเรือธงเหลือง ให้บริการรอบเวลา 09.00 น. , 10.00 น. , 12.00 น. และ 13.00 น.

– ออกจาก ท่าวัดราชสิงขร ไป ท่าเรือนนทบุรี จอดท่าเรือธงเหลือง ให้บริการรอบเวลา 10.30 น. , 11.30 น. , 18.00 น. และ 19.00 น.

โดยเรือสามารถรองรับจักรยานได้ 20 คัน และผู้โดยสารอีก 80 คน ซึ่งผู้เดินทางทุกคนต้องลงทะเบียนที่ท่าเรือเพื่อไปร่วมงานอุ่นไอรัก