อุ่นไอรัก คลายความหนาว

สัมผัสบรรยากาศย้อนยุค ‘อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์’

Home / ข่าวทั่วไป / สัมผัสบรรยากาศย้อนยุค ‘อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์’

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ จัดงานฤดูหนาวครั้งที่ 2 “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 – 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. เฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์ จะปิดในเวลา 22.00 น. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความงดงามของความเป็นไทย ช่วยกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย ตลอดจนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทำบุญและสานต่อบุญไปยังผู้ประสบภัยด้านต่างๆ

โดย กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจากสำนักพระราชวัง ให้ดำเนินการจำลองและจัดสร้างเรือพระราชพิธี จำนวน 4 ลำ และพระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ รวมถึงงานการเขียนภาพจิตรกรรมทิวทัศน์และภาพสามมิติ เพื่อเผยแพร่ความงดงามของศิลปะและประวัติศาสตร์ของไทยให้ประชาชนได้ร่วมชื่นชม พร้อมทั้งเชิญชมการแสดงจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ณ เวทีสนามเสือป่า

สำหรับ เรือพระราชพิธี จำนวน 4 ลำ ขนาดครึ่งของลำจริง สำนักช่างสิบหมู่ เป็นผู้จำลองและจัดสร้าง ประกอบด้วย เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ขนาดยาว ๒๕ เมตร กว้าง 1.60 เมตร เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 ขนาดยาว ๒๖ เมตร กว้าง 1.80 เมตร เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช ขนาดยาว 24 เมตร กว้าง 1.50 เมตร เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ ขนาดยาว 5 เมตร กว้าง 1.60 เมตร

โดยพื้นที่พระลานพระราชวังดุสิตได้ถูกเนรมิตขึ้น ให้เป็นพื้นที่ในการจัดแสดงนิทรรศการให้ทุกท่านได้ร่วมกิจกรรรม การบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ที่สำคัญและคุณค่าของสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ชมความงดงามของแมกไม้นานาพันธุ์และความงดงามของศิลปะสร้างแบบจำลอง พระที่นั่งกลางน้ำ พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ เรือพระที่นั่ง และรูปแบบอาคารบ้านเรือน ไล่เรียงจากต้นกรุงรัตนโกสินทร์ จวบจนถึงปัจจุบัน

สำหรับ พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์จำลอง ดำเนินการโดยสำนักสถาปัตยกรรม งานการเขียนภาพจิตรกรรมทิวทัศน์และภาพสามมิติ โดยสำนักช่างสิบหมู่ ประกอบด้วย งานเขียนผนังที่ 1 ฝั่งสวนอัมพร (ติดถนนศรีอยุธยา) ภาพสามมิติเป็นภาพปลา 3 มิติกระโดดจากน้ำ และภาพทิวทัศน์ท่าราชวรดิษฐ์ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา พระบรมมหาราชวัง ผนังที่ 2 ฝั่งสวนอัมพร ภาพสามมิติเป็นภาพเด็กและเครื่องมือจับปลาสมัยโบราณ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เกี่ยวเนื่องกับสายน้ำและวิถีเกษตรกรรม และภาพทิวทัศน์ภูเขาทอง ผนังที่ 3 ฝั่งสวนอัมพร ภาพสามมิติเป็นภาพประเพณีลอยกระทง ผนังที่ 4 ฝั่งสนามเสือป่า ได้แก่ภาพสามมิติเป็นภาพสะพานข้ามคลอง รถโบราณ คันโยกสูบน้ำโบราณ เรือพระราชพิธี วิถีชีวิตเกษตรกร ภาพทิวทัศน์เป็นภาพแทงค์เก็บน้ำโบราณ บ้านเรือนริมน้ำ คลองลัดโพธิ์ เป็นต้น

ทั้งนี้ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ได้จัดการแสดงในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ เวทีสนามเสือป่า มีดังนี้

  • 9 ธันวาคม 2561 พิธีเปิด การแสดงโหมโรงชลมารคยาตรา (โหมโรงระนาด)
  • 14 ธันวาคม 2561 การแสดงละครนอก เรื่อง สังข์ทอง ตอน กลมัจฉาในวารี
  • 15 ธันวาคม 2561 การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด เฉลิมรัฐกฤดารามาวตาร
  • 20 ธันวาคม 2561 แสดงละครนอก เรื่อง สังข์ทอง ตอน หาปลา
  • 24 ธันวาคม 2561 แสดงวิพิธทัศนา ชุด สายทิพย์วารี หล่อชีวีวิถีไทย
  • 28 ธันวาคม 2561 การบรรเลงดนตรีสากล ชุด สายธารวิถีไทย ใต้ร่มจักรีวงศ์