Bike อุ่นไอรัก เรือข้ามฟาก เรือด่วนเจ้าพระยา

กรมเจ้าท่า ให้บริการเรือข้ามฟาก-เรือด่วนเจ้าพระยา วันนี้ฟรี!

Home / ข่าวทั่วไป / กรมเจ้าท่า ให้บริการเรือข้ามฟาก-เรือด่วนเจ้าพระยา วันนี้ฟรี!

กรมเจ้าท่า ให้บริการเรือข้ามฟาก-เรือด่วนเจ้าพระยา วันนี้ 9 ธ.ค. 2561 ฟรี!

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ให้บริการเรือฟรี รับ – ส่ง ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 21.00 น. โดยให้บริการเรือข้ามฟาก ท่าเรือท่าช้าง – ท่าเรือวังหลัง และร่วมกับ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา ให้บริการเรือฟรี จัดบริการเรือด่วนเจ้าพระยา รับ – ส่ง ผู้โดยสารและจักรยาน ตั้งแต่ท่าเรือ นนทบุรี – ท่าเรือวัดราชสิงขร (ไป – กลับ)

โดยจัดเรือรับจักรยานและผู้ร่วมงาน ดังนี้

ออกจาก ท่าน้ำนนท์ ไป ท่าวัดราชสิงขร จอดท่าเรือธงเหลือง ให้บริการรอบเวลา 09.00 น. , 10.00 น. , 12.00 น. และ 13.00 น.

ออกจาก ท่าวัดราชสิงขร ไป ท่าเรือนนทบุรี จอดท่าเรือธงเหลือง ให้บริการรอบเวลา 10.30 น. , 11.30 น. , 18.00 น. และ 19.00 น.

โดยเรือสามารถรองรับจักรยานได้ 20 คัน และผู้โดยสารอีก 80 คน ผู้เดินทางทุกคนต้องลงทะเบียนที่ท่าเรือเพื่อไปร่วมงานอุ่นไอรัก