กรมสรรพากร ข่าวMono29 ช็อปช่วยชาติ

สรรพากรย้ำ ช็อปช่วยชาติใช้ใบกำกับภาษีฉบับเต็ม

Home / ข่าวทั่วไป / สรรพากรย้ำ ช็อปช่วยชาติใช้ใบกำกับภาษีฉบับเต็ม

โฆษกกรมสรรพากร ย้ำมาตรการช็อปช่วยชาติ จะส่งผลดีโดยตรงต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยประชาชนจะต้องซื้อสินค้าระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2562 พร้อมต้องเป็นใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ โดยระบุชนิดสินค้า OTOP ให้ชัดเจน

นายปิ่นสาย สุรัสวดี โฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า มาตรการช็อปช่วยชาติ หรือมาตรการภาษี จะส่งผลดีโดยตรงต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยสามารถนำหลักฐานการซื้อสินค้าไปหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท ซึ่งจะต้องซื้อสินค้าระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2562

โดยรายการสินค้าที่สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีมี 3 ประเภท ได้แก่ สินค้า OTOP หนังสือ และสินค้าประเภทยางรถยนต์ สำหรับสินค้า OTOP สามารถซื้อได้ทุกประเภท แต่ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ OTOP จากกรมการพัฒนาชุมชน และต้องมีใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ โดยระบุชนิดสินค้า OTOP ให้ชัดเจน

ส่วนหนังสือ จะครอบคลุมหนังสือที่เป็นตัวเล่มทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมไปถึงหนังสือที่อยู่ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Book แต่จะไม่รวมนิตยสารและหนังสือพิมพ์ โดยจะต้องซื้อจากผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และจะต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้าเป็นใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ

รวมไปถึงการเปลี่ยนยางรถสำหรับยางล้อรถยนต์ ยางล้อรถจักรยานยนต์ และยางล้อรถจักรยาน จะต้องซื้อยางที่ผลิตจากพาราของการยางแห่งประเทศไทย โดยจะมีการออกเป็นคูปองให้กับผู้ซื้อยาง 1 ใบต่อยาง 1 เส้น