กรมการขนส่งทางบก ข่าวMono29 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใบสั่ง

มุมมองประชาชน หลังกรมขนส่งฯ-สตช.เตรียมเชื่อมระบบใบสั่ง

Home / ข่าวทั่วไป / มุมมองประชาชน หลังกรมขนส่งฯ-สตช.เตรียมเชื่อมระบบใบสั่ง

เสียงสะท้อนจากประชาชน สำหรับมาตรการ การเชื่อมระบบใบสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมการขนส่งทางบก

กำลังเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงในสังคมขณะนี้เลยสำหรับมาตรการ การเชื่อมระบบใบสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมการขนส่งทางบก ทีมข่าวmono29 จึงได้ไปสอบถามความเห็นของประชาชนในประเด็นนี้ ติดตามจากรายงานของคุณฐิติญา เกษกาญจน์

ใบสั่งค่าปรับจราจรกว่า 20 ล้านใบ เป็นจำนวนใบสั่งที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่ายังคงค้างชำระตั้งแต่ช่วงต้นปี 2561 เป็นต้นมา ซึ่งมาจากหลากหลายการกระทำผิดกฎหมายจราจร อาทิ การขับขี่ด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ขับรถปาดแซงบนเส้นทึบ และการจอดรถในที่ห้ามจอด

ที่ผ่านมาผู้ขับขี่บางส่วนมีความเข้าใจว่าเมื่อไม่ชำระค่าปรับเป็นเวลา 1 ปี ก็จะเป็นโมฆะ และสามารถต่อภาษีประจำปีได้ตามปกติ ด้วยเหตุนี้จึงเกิดเป็นความร่วมมือของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบก ที่มีความพยายามจะอุดช่องโหว่ โดยการออกมาตรการ การเชื่อมข้อมูลใบสั่ง โดยย้อนหลังค่าปรับค้างชำระเป็นเวลา 1 ปี หากผู้ขับขี่ไม่ชำระค่าปรับที่คงค้าง จะยังสามารถต่อภาษีประจำปีได้ตามปกติ แต่กรมการขนส่งทางบกจะออกเพียงป้ายชั่วคราว 30 วันให้เท่านั้น จนกว่าจะชำระค่าปรับทั้งหมด จึงจะได้เครื่องหมายการเสียภาษีตัวจริง

ทีมข่าวโมโน29 ลงพื้นที่สอบถามความคิดเห็นจากผู้ขับขี่พบว่า ส่วนใหญ่ยอมรับว่าที่ผ่านมาเคยคงค้างชำระใบสั่งค่าปรับจราจรจริง แต่ก็ยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎหมายหากมีการเชื่อมระบบใบสั่ง และหวังว่ามาตรการที่ออกมาครั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมการขนส่งทางบกจะเข้มงวดในการบังคับใช้ และทำต่อเนื่องในระยะยาวให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันกับรถทุกประเภท

ขณะที่บางส่วนบอกว่า ที่ผ่านมากระทำความผิดเกิดขึ้นทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ หากจะต้องชำระย้อนหลังทั้งหมดคงเป็นไปได้ยาก เพราะรายรับในการประกอบอาชีพก็ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว