รัฐสภา รัฐสภาแห่งใหม่ สัปปายะสภาสถาน อาคารรัฐสภา

จากอดีตสู่ปัจจุบันกับ 44 ปี ‘รัฐสภา อู่ทองใน’ ก่อนส่งมอบคืนพื้นที่ 31 ธ.ค.นี้

Home / ข่าวทั่วไป / จากอดีตสู่ปัจจุบันกับ 44 ปี ‘รัฐสภา อู่ทองใน’ ก่อนส่งมอบคืนพื้นที่ 31 ธ.ค.นี้

ปิดตำนาน 44 ปี ‘รัฐสภา อู่ทองใน’ หมดประจำการในช่วงสิ้นเดือน ธ.ค.61 นี้ และจะส่งมอบให้สำนักพระราชวังในปี 2562

อาคารรัฐสภา เป็นสำนักของรัฐสภาไทย ใช้เป็นที่ประชุมร่วมกันหรือแยกกัน ของสภาผู้แทนราษฎรไทยและวุฒิสภาไทย ทั้งยังเป็นที่ตั้งของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมตลอดถึงหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐสภาด้วย

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2475 หลังการปฏิวัติสยามและประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับแรก ผู้แทนราษฎรจำนวน 70 คนซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้รักษาพระนครฝ่ายทหาร ได้ประกอบกันเป็นสภาผู้แทนราษฎรและประชุมกันเป็นครั้งแรก ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เมื่อการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรทั่วประเทศได้สำเร็จลง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้โปรดให้สภาผู้แทนราษฎรประชุมกันที่พระที่นั่งนี้ได้ต่อไป

ต่อมาจำนวนสมาชิกรัฐสภาเพิ่มขึ้น และจำต้องมีที่ทำการของข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จึงต้องสร้างอาคารรัฐสภาที่รับความต้องการดังกล่าวได้ ในการนี้ มีการวางโครงการสร้างอาคารรัฐสภาใหม่ถึงสี่ครั้ง แต่สามครั้งแรกไปไม่ตลอดรอดฝั่งเพราะคณะรัฐมนตรี ซึ่งริเริ่มโครงการต้องพ้นจากตำแหน่งไปเสียก่อน ในครั้งที่สี่ เริ่มโครงการก่อสร้างเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2513 มีกำหนดสร้างเสร็จภายใน 850 วัน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 51,027,360 บาท

ประกอบด้วยอาคารหลัก 3 หลัง คือ หลังที่ 1 เป็นตึก 3 ชั้นใช้เป็นที่ประชุมวุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎร และการประชุมร่วมกันของสภาทั้งสอง ส่วนอื่น ๆ เป็นที่ทำการของสำนักงานเลขาธิการรัฐสภา ประธาน และรองประธานของสภาทั้งสอง หลังที่ 2 เป็นตึก 7 ชั้น ใช้เป็นสำนักงานเลขาธิการรัฐสภาและโรงพิมพ์รัฐสภา หลังที่ 3 เป็นตึก 2 ชั้นใช้เป็นสโมสรรัฐสภา

รัฐสภา ถนนอู่ทอง ใช้ประชุมรัฐสภาเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2517 ส่วนพระที่นั่งอนันตสมาคม ใช้แต่ในทางรัฐพิธีเกี่ยวกับรัฐสภา เช่น รัฐพิธีเปิดสมัยประชุม รัฐพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ และใช้ชั้นล่างของพระที่นั่งเป็นพิพิธภัณฑ์รัฐสภา

จวบจนมาถึงปัจจุบันรวมระยะเวลารับใช้สมาชิกรัฐสภา ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ ทั้งที่มาจากการเลือกตั้ง และแต่งตั้งทั้งสิ้น 44 ปี ทั้งนี้อาคารรัฐสภา ถนนอู่ทอง จะหมดประจำการในช่วงสิ้นเดือน ธ.ค.61 นี้ และจะส่งมอบให้สำนักพระราชวังในปี 2562 โดยจะย้ายไปยังสถานที่แห่งใหม่ ย่านเกียกกาย

สำหรับอาคารรัฐสภาแห่งใหม่คือ ‘สัปปายะสภาสถาน’ เป็นโครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ของประเทศไทยและแห่งที่ 3 ของประเทศไทย ตั้งอยู่ติดริ่มฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บนถนนทหาร (เกียกกาย) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต บนเนื้อที่ 119.6 ไร่ โครงการดังกล่าวได้ริเริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 ส่วนการก่อสร้างจะแล้วเสร็จตามคาดการณ์ประมาณกลางปี 2562