ข่าวสดวันนี้ บัตรเลือกตั้ง ศรีสุวรรณ จรรยา โลโก้พรรคการเมือง

ศรีสุวรรณ จี้ระงับบัตรเลือกตั้งไม่มีชื่อโลโก้พรรคการเมือง

Home / ข่าวทั่วไป / ศรีสุวรรณ จี้ระงับบัตรเลือกตั้งไม่มีชื่อโลโก้พรรคการเมือง

ศรีสุวรรณ ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน จี้ระงับบัตรเลือกตั้งไม่มีชื่อและโลโก้พรรคการเมือง

วันที่ 11 ธ.ค. 2561 เวลา 10.00 น. ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายศรีสุวรรณ จรรยา สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อนายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีขอให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลปกครอง

เพื่อวินิจฉัยว่าการที่ กกต.จะกำหนดบัตรเลือกตั้งโดยไม่มีโลโก้และชื่อพรรคการเมือง ที่อาจมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ทั้งนี้กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการประชุมแม่น้ำ 5 สาย ที่นำโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. กับพรรคการเมืองเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561

โดยมีการเปิดเผยว่าในที่ประชุม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เสนอให้บัตรเลือกตั้งที่จะใช้ในวันที่ 24 ก.พ.62 มีแค่หมายเลขและช่องกาบัตรเท่านั้น โดยไม่มีโลโก้ของพรรคการเมืองและชื่อพรรคการเมืองปรากฎอยู่ ซึ่งรองเลขาธิการ กกต.ออกมารับลูกทันที

ทั้งนี้การดำเนินการตามข้อเสนอดังกล่าวของ กกต. เป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ที่กำหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องสังกัดพรรคการเมือง และประชาชนสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้โดยสะดวก เพราะถ้าไม่มีสัญลักษณ์พรรค หรือสิ่งยืนยันว่าเป็นผู้สมัครของพรรคการเมือง จะทำให้ประชาชนสับสนในการใช้สิทธิ และอาจนำไปสู่การโกงการเลือกตั้งได้ง่ายขึ้น

ที่สำคัญหากปล่อยกรณีนี้เป็นจริง แสดงให้เห็นว่า กกต. อาจไม่เป็นกลางทางการเมือง ปล่อยให้บุคคลอื่น หน่วยงานอื่นแทรกแซง อาจจะส่งผลให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างไม่เสมอภาค ไม่สุจริตและเที่ยงธรรม เหตุเพราะมีการเลือกปฏิบัติอันขัดต่อรัฐธรรมนูญ 2560 โดยตรง

สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ในฐานะองค์กรนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จึงไม่อาจปล่อยให้ผู้มีอำนาจใช้เล่ห์ฉลทางการเมืองมากำหนดกลไกการเลือกตั้งที่บิดเบี้ยวไม่เป็นไปตามประเพณีปฏิบัติและวิถีแห่งกฎหมายได้

จึงนำความมาร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อให้ใช้อำนาจตามมาตรา 230 (1) และมาตรา 231(2) ของรัฐธรรมนูญ 2560 ประกอบ พรป.ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 2560 มาตรา 22(1) และมาตรา 23(2) เพื่อเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลปกครองเพื่อวินิจฉัยว่า

การที่ กกต.จะกำหนดบัตรเลือกตั้งโดยไม่มีโลโก้และชื่อของพรรคการเมืองนั้น มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายหรือไม่ และการที่พล.อ.ประยุทธ์เสนอให้ กกต. จัดทำบัตรเลือกตั้งมีแค่หมายเลขและช่องกาบัตรเท่านั้น ถือเป็นการแทรกแซงการทำงานของ กกต.หรือองค์กรอิสระหรือไม่ด้วย

ทั้งนี้ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้รับเรื่องดังกล่าวไว้พร้อมระบุว่า กรณีนี้เป็นกรณีที่ได้รับความสนใจจากประชาชน และต้องพิจารณาว่าอยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของสำงานงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือไม่ และทาง กกต. ได้มีการประกาศกฎระเบียบกติกาออกมาแล้วหรือยัง โดยขั้นตอนต่างๆ ก็จะเป็นไปตามบทบัญญัติที่ระบุไว้