รถเสียบนทางด่วน รถเสียบนทางพิเศษ

การทางพิเศษฯ แนะนำข้อควรปฏิบัติ เมื่อรถเสียบนทางพิเศษ

Home / ข่าวทั่วไป / การทางพิเศษฯ แนะนำข้อควรปฏิบัติ เมื่อรถเสียบนทางพิเศษ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย แนะนำข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย กรณีรถเสียบนทางพิเศษ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้แนะนำข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ทางพิเศษกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ เช่น น้ำมันหมด ยางแตก รถเสีย หรือเกิดอุบัติเหตุดังนี้

– ให้ผู้ใช้ทางพิเศษเปิดไฟสัญญาณกระพริบคู่ (ไฟฉุกเฉิน) ตลอดเวลา

– กรณีที่สามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ให้โทรขอความช่วยเหลือจากภายในรถ ได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร. 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

– กรณีที่ไม่สามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ ให้ใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินที่ กทพ. ได้ติดตั้งไว้บนทางพิเศษบริเวณไหล่ทางด้านซ้ายทุก 500 – 1,000 เมตร เพื่อโทรขอความช่วยเหลือ และกลับไปนั่งรอในรถของท่าน

ทั้งนี้ กทพ. ขอความร่วมมือจากผู้ใช้ทางพิเศษ โปรดใช้ทางพิเศษด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย และหากมีข้อร้องเรียน หรือเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ กรุณาแจ้งได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร.1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบคุณข้อมูล-ภาพจาก กองประชาสัมพันธ์สำนักผู้ว่าการ ,จส.100