กรมควบคุมโรค โรคติดต่อ

สธ. เตือนระวัง 3 โรคติดต่อ ไข้หวัดใหญ่-หัด-ไข้เลือดออก ระบาด ปี 2562

Home / ข่าวทั่วไป / สธ. เตือนระวัง 3 โรคติดต่อ ไข้หวัดใหญ่-หัด-ไข้เลือดออก ระบาด ปี 2562

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนเฝ้าระวัง 3 โรคติดต่อ ที่อาจแพร่ระบาดในปี 2562 โดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่ คาดป่วยสูงเกือบ 180,000 ราย

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลง “พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ พ.ศ.2562” เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ของโรคที่อาจเกิดขึ้นในประเทศไทย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 การพยากรณ์โรคติดต่อ และกลุ่มที่ 2 โรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ โดยโรคติดต่อที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2562 และต้องเฝ้าระวังเข้ม มี 3 โรค คือ

1.โรคไข้หวัดใหญ่ คาดการณ์ว่าปี 62 จะพบผู้ป่วยสูง 1.77 แสนราย ซึ่งใกล้เคียงกับปี 61 โดยพบจำนวนผู้ป่วยสูงในช่วงต้นปี (ม.ค.-มี.ค.) พบ 1.3-1.5 หมื่นราย และช่วงฤดูฝน (ก.ค.-พ.ย.) ประมาณ1.5 -2.5 หมื่นราย รุนแรงน้อยกว่า ปี 60 เล็กน้อยและคาดเป็นเชื้อชนิด H1N1 ชนิดเดียวกับวัคซีนที่ฉีดให้กับประชาชนปีนี้ ซึ่งยังไม่พบสายพันธุ์ บี แต่ต้องเฝ้าระวังต่อไป ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เพราะมีผลต่อจำนวนผู้ป่วยและความรุนแรง

2.โรคหัด โดยปี 61 พบระบาดมากในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ สงขลา ยะลา ปัตตานีและนราธิวาส โดยเฉพาะช่วงหน้าฝน (ส.ค.-ต.ค.) ป่วย 5,442 ราย เป็นคนไทย 3,701 ราย ในจำนวนนี้เสียชีวิต 22 ราย ส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 4 ปี ที่รับวันซีนไม่ครบ รองลงมาคือคนวัยทำงาน และคาดการณ์ว่าในปี 62 หากมีมาตรการควบคุมโรคที่เข้มแข็งให้วัคซีนได้ตามเป้าหมายคือร้อยละ 95 ของทุกพื้นที่ คาดว่าจะมีผู้ป่วยเหลือเพียง 1,003 ราย และจำกัดให้อยู่ที่ 60-70 รายต่อปี ให้ได้ภายในปี 63 นี้

3 .โรคไข้เลือดออก ปี 61 (ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2561) พบผู้ป่วย 7.87 หมื่นราย เสียชีวิต 105 ราย สำหรับ ปี 62 คาดมีผู้ป่วยสูงขึ้น 9.42 หมื่นราย และสูงขึ้นในเดือนเมษายน และสูงสุดในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม คาดว่าจะมีอำเภอเสี่ยงสูงใน 136 อำเภอจาก 928 อำเภอ (ใช้เกณฑ์การประเมินจากพื้นที่ป่วยซ้ำซากและความรุนแรงของการเกิดโรคในปีปัจจุบัน)

ทั้งนี้ สำหรับโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ คือ การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลพบมากกว่าช่วงอื่น โดยปี 61 พบบาดเจ็บแล้ว 2.7 หมื่นคน เสียชีวิต 495 ราย สาเหตุหลักมาจากแอลกอฮอล์ ร้อยละ 27.8 และพบร้อยละ 80 เป็นมอเตอร์ไซค์ที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คาด ปี 2562 ใกล้เคียงปี 61 อาจพบบาดเจ็บสูงถึง 2.8 หมื่นราย เสียชีวิต 480 ราย โดยเฉพาะในช่วง 7 วันอันตราย ของเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ นอกจากนี้ ยังมีโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และปัญหาหมอกควันทางภาคเหนือ ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดด้วย