กัญชา สิทธิบัตร

ร้องเพิกถอน สิทธิบัตรกัญชา บริษัทต่างชาติ ภายใน 15 วัน

Home / ข่าวทั่วไป / ร้องเพิกถอน สิทธิบัตรกัญชา บริษัทต่างชาติ ภายใน 15 วัน

เครือข่ายประชาสังคมกัญชาเพื่อการแพทย์สำหรับประชาชน เรียกร้องอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพิกถอนสิทธิบัตรกัญชาบริษัทต่างชาติ โดยเร็วภายใน 15 วัน

เครือข่ายประชาสังคมกัญชาเพื่อการแพทย์สำหรับประชาชน ยื่นหนังสือผ่าน นางสาวสุลักษณา สุนทรวิภาค นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ ถึงอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้มีคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิบัตรกัญชา / เพิกถอนการประกาศโฆษณา และไม่รับคำขอจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จากสารสกัดจากพืชกัญชา หรือมีส่วนผสมของกัญชา ภายใน 15 วัน ก่อนการประกาศใช้กฎหมายยาเสพติดให้โทษ ฉบับใหม่

โดย คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต ระบุว่า หากกฎหมายฉบับใหม่ที่ปลดล็อกให้กัญชามาใช้ทางการแพทย์ได้ มีผลบังคับใช้ จะเอื้อประโยชน์ให้ต่างชาติ เนื่องจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ยังไม่เพิกถอนการยื่นขอคำรับสิทธิบัตรกัญชาทั้งหมด ซึ่งพบว่า 6 ฉบับ เป็นกลุ่มบริษัทเดียวกัน

ด้าน พลเรือเอก ชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ระบุว่า หากให้สิทธิบัตรกัญชากับต่างชาติ อาจขัดกับกฎหมายคุ้มครองส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย มาตรา 3 เรื่องคำจำกัดความเกี่ยวกับสมุนไพร ซึ่งจะทำให้การแพทย์แผนไทย ไม่สามารถนำกัญชามาเข้าตำรับยาแผนไทยได้ เนื่องจากมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ตำรายาแผนไทยของชาติและตำรับยา ออกมา 18 ฉบับ ซึ่งครอบคลุมตำรับยาที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม

ช่วงบ่ายวันเดียวกัน คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน มาให้ข้อมูลประกอบการพิจารณา ทั้งการปลูกพืชกัญชา ว่าจะเป็นระบบเปิดหรือโรงเรือนปิด รวมถึงการชี้แจงการขอคำรับจดสิทธิบัตรสารที่เกี่ยวข้องกับกัญชา