บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กระทรวงการคลัง เตรียมวางกรอบคุณสมบัติผู้ถือบัตรคนจนใหม่

Home / ข่าวทั่วไป / กระทรวงการคลัง เตรียมวางกรอบคุณสมบัติผู้ถือบัตรคนจนใหม่

นายกรัฐมนตรี สั่งตรวจสอบผู้ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หากพบไม่ใช่คนจนจริงต้องยกเลิกบัตร ขณะที่กระทรวงการคลัง เตรียมวางกรอบคุณสมบัติผู้ถือบัตรใหม่ ให้ลงทะเบียนเป็นครอบครัว แก้ปัญหาผู้มีรายได้น้อยไม่จริง แฝงตัวรับสวัสดิการจากรัฐ

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จะนัดประเมินผลการใช้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบที่ 2 ในวันที่ 17 ธันวาคม นี้ โดยได้ให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ไปหาวิธีแก้ไขจุดอ่อนที่มีคนจนไม่จริงได้รับบัตรด้วย วิธีการแก้ไขอาจจะต้องให้ลงทะเบียนทั้งรายบุคคลและลงทะเบียนเป็นครอบครัว เพื่อให้การคัดกรองเที่ยงตรงมากขึ้น

โดยจะมีการเพิ่มเงื่อนไขในการลงทะเบียนคนจนรอบใหม่ปีหน้า ที่ผ่านมาพบว่า บางคนครอบครัวมีฐานะดี แต่เมื่อลงทะเบียนรายบุคคลเป็นคนจนเพราะตัวเองไม่ได้ทำงาน ทรัพย์สินอยู่ในชื่อคนอื่น

นอกจากนี้ จากการรายงานการประชุมในเดือน ตุลาคม ที่ผ่านมา พบว่าในจำนวน ผู้ลงทะเบียน 11ล้าน 4 แสนคน มีผู้ที่ผ่านการอบรมเพื่อฟื้นฟูอาชีพจนมีรายได้มากกว่า 1 แสนบาท/ปี คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 3 ซึ่งคาดว่าในการประชุมครั้งนี้จะมีการ นำเสนอตัวเลขผู้ที่มีรายได้มากกว่า 1 แสนบาทเพิ่มขึ้น

สำหรับ เรื่องการพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติผู้ที่จะถือบัตรสวัสดิการ เห็นว่าควรให้ลงทะเบียนซ้ำทุกปี เพื่อประเมินผลว่าใครมีรายได้เกินเกณฑ์ที่กำหนดก็ควรต้องระงับสิทธิไป เพื่อให้การใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ สศค.ไปพิจารณาเกณฑ์ในการรับลงทะเบียนเพิ่มเติม เช่น เป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในครอบครัวที่มีบุตรหลานดูแล ก็ควรจะได้รับสวัสดิการที่ไม่เหมือนกับผู้สูงอายุที่อยู่อย่างโดดเดี่ยว

อย่างไรก็ดี ในการประชุมครั้งนี้จะยังไม่พิจารณาเรื่องการตัดสิทธิใคร แต่จะ ดูผลดำเนินโครงการอบรมอาชีพว่าช่วยคนได้แค่ไหน เพราะรัฐบาลมีโครงการรองรับได้ 1 ล้าน 7 แสนคน แต่มี 4 ล้าน 2 แสนคนที่ต้องการอบรมอาชีพ