ข่าวจังหวัดสุราษฎร์ธานี รัน พะงัน วิ่งการกุศล สร้างอาคารผู้ป่วย โรงพยาบาลเกาะพะงัน

นักวิ่ง 3,600 คนทั่วประเทศ วิ่งช่วยโรงพยาบาลเกาะพะงัน สร้างอาคารผู้ป่วย

Home / ข่าวทั่วไป / นักวิ่ง 3,600 คนทั่วประเทศ วิ่งช่วยโรงพยาบาลเกาะพะงัน สร้างอาคารผู้ป่วย

นักวิ่ง 3,600 คนทั่วประเทศ ร่วมกิจกรรม “รัน พะงัน” เพื่อช่วยระดมทุนสร้างอาคารผู้ป่วย โรงพยาบาลเกาะพะงัน

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 16 ธันวาคม 2561 บริเวณลานเอนกประสงค์ บ้านท้องศาลา อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประพันธ์ เดียววนิช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลเกาะพะงัน ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล รัน พะงัน พร้อมด้วยนายแพทย์วรวุฒิ พัฒนโภครัตนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะพะงัน

ได้ร่วมกันปล่อยตัวนักวิ่งจากจังหวัดต่างๆ ที่เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลภายใต้ชื่องาน รัน พะงัน ( RUN PHANGAN ) กว่า 3,600 คน โดยได้แบ่งระยะทางการวิ่งออกเป็น 3 ประเภทประกอบด้วย ระยะ 3 กิโลเมตร , ระยะทาง 5 กิโลเมตร และระยะทาง 10.5 กิโลเมตร

สำหรับนักวิ่งที่เข้าเส้นชัยจะได้โล่รางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขันลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 5 ของผู้แข่งขันระยะ 5 กิโลเมตร และ 10.5 กิโลเมตร สำหรับนักวิ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มาจากทั่วประเทศไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 3,600 คน พร้อมด้วยสีสันกองเชียร์สาวประเภทสองสร้างรอยยิ้มให้กับนักวิ่ง ท่ามกลางสายฝนที่ตกโปรยปรายตลอดการวิ่ง

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลในครั้งนี้ นายประพันธ์ เดียววนิช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลเกาะพะงัน ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล รัน พะงัน ครั้งที่ 1 กล่าวว่า การจัดวิ่งกากุศลในครั้งนี้ด้วยชาวเกาะพะงันได้เล็งเห็นว่าโรงพยาบาลเกาะพะงันต้องแบกรับภาระที่ต้องดูแลผู้ที่เจ็บป่วย ที่เป็นคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา

ทำให้บางครั้งมีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาและต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ไม่มีห้องพักฟื้นผู้ป่วยเพราะมีไม่เพียงพอ ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบ รวมถึงนักท่องเที่ยวที่ได้รับบาดเจ็บไม่ได้รับความสะดวก ประกอบกับโรงพยาบาลเกาะพะงันมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะก่อสร้างอาคารห้องพักฟื้นผู้ป่วย

ดังนั้นเพื่อให้โรงพยาบาลมีขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยเข้าพักในห้องพักฟื้นเพิ่มขึ้น คณะกรรมการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลจึงได้จัดกิจกรรมวิ่ง รัน พะงัน ครั้งที่ 1 ขึ้นในครั้งนี้ ซึ่งการจัดกิจกรรมวิ่งในครั้งนี้ยังได้ร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะในพื้นที่เกาะพะงัน และรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ทางด้านนายแพทย์วรวุฒิ พัฒนโภครัตนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะพะงัน กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณนักวิ่งทุกคนที่เดินทางมาจากหลายจังหวัด ที่ได้มาร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล ซึ่งรายได้จากการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลในครั้งนี้ โรงพยาบาลเกาะพะงันจะได้นำไปก่อสร้างอาคารที่มีห้องพักฟื้นผู้ป่วยตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดกิจกรรม และชาวเกาะพะงันทุกคนที่ร่วมมือกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา

ทั้งนี้เพื่อให้ห้องพักฟื้นที่ได้จากเงินจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล รัน พะงัน ครั้งที่ 1 เป็นห้องพักฟื้นที่จะทำหน้าที่ดูแลสุขภาพ และการเจ็บป่วยของชาวเกาะพะงัน และนักท่องเที่ยวต่อไป