กรมการขนส่งทางบก ข่าวMono29 ผู้จัดการความปลอดภัย อุบัติเหตุ

ขนส่งฯ จ่อเสนอ ครม. ออกกฎหมายให้มี ผู้จัดการความปลอดภัยถนน

Home / ข่าวทั่วไป / ขนส่งฯ จ่อเสนอ ครม. ออกกฎหมายให้มี ผู้จัดการความปลอดภัยถนน

ขนส่งฯ เตรียมเสนอ ครม. พิจารณาออกกฎหมายบังคับให้มีผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ โดยตั้งเป้าให้มี 4,000 คน ภายในปีหน้า

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เตรียมออกกฎหมายกำหนดให้ผู้ประกอบการขนส่ง  ต้องจัดให้มีผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน หรือ Transport Safety Manager โดยบังคับให้เอกชนผู้เดินรถสาธารณะและขนส่ง ต้องมีผู้จัดการประจำเพื่อทำหน้าที่ตรวจเช็คความพร้อมของรถ และคนขับก่อนออกเดินทางเสมอ

รวมถึงเคร่งครัดเรื่องการตรวจน้ำหนักรถบรรทุกห้ามเกินที่กฎหมายกำหนด เพื่อลดงบประมาณซ่อมบำรุงถนนทั่วประเทศ ตลอดจนการวางแผนจัดการเดินรถ บริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาจัดทำหลักสูตร และแนวทางเสนอออกกฎกระทรวงคมนาคมเพื่อบังคับใช้ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้นปี 2562 เพื่อเสนอให้ ครม. เห็นชอบก่อนส่งต่อไปยังกฤษฎีกา

เบื้องต้น ตั้งเป้าให้มีผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน มากกว่า 4,000 คน โดยจะกำหนดให้แต่ละผู้ประกอบการส่งบุคลากรเข้าอบรม พร้อมออกใบรับรองให้ไปทำหน้าที่ผู้จัดการความปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม ได้คัดเลือกผู้ประกอบการขนส่งนำร่องที่มีความพร้อมจัดให้มีผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน โดยจะรวบรวมผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ผลการงาน และนำมาพัฒนาปรับปรุงกำหนดบทบาทควบคู่ไปกับการจัดทำคู่มือด้านความปลอดภัย