ค่าธรรมเนียม อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

เลิกเข้าฟรี อช.ดอยอินทนนท์ เริ่มเก็บค่าธรรมเนียมหยุดสิ้นปี หวังลดความแออัด

Home / ข่าวทั่วไป / เลิกเข้าฟรี อช.ดอยอินทนนท์ เริ่มเก็บค่าธรรมเนียมหยุดสิ้นปี หวังลดความแออัด

เลิกเข้าฟรี อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เริ่มเก็บค่าธรรมเนียมหยุดสิ้นปี หวังลดความแออัด พร้อมเพิ่มช่องทางขึ้นดอยเป็น 3 ช่องทาง รับทัพนักท่องเที่ยว

นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 แถลงมาตรการต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงหยุดยาวเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง , อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ และ อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก อ.ฝาง ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม รวมทั้งอุทยานแห่งชาติอื่น ๆ ในพื้นที่รวมทั้งหมด 15 แห่ง

โดยในช่วงระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 หรือช่วง 7 วันปลอดภัย จะมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติทุกอุทยาน เพื่อให้บริการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ด้านการจราจร การเจ็บป่วยฉุกเฉิน และความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ ยังกำหนดมาตรการในการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยว ให้งดการนำกล่องโฟมเข้ามาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ลดการใช้ภาชนะพลาสติก ลดการใช้ขวดน้ำที่มีพลาสติกหุ้มฝาขวด หลอดพลาสติก และ ช้อนส้อมพลาสติก งดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ งดเว้นการนำสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเข้ามาในอุทยานแห่งชาติ ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น

ปีนี้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวรอง เพื่อลดการกระจุกตัวด้านการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวหลัก โดยแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม แต่ยังไม่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากนักได้แก่ ดอยม่อนล้าน ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา, อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้, อุทยานแห่งชาติออบขาน, และแหล่งท่องเที่ยวผาช่อ ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วาง เป็นต้น

ขณะที่ นายกริชสยาม คงสตรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เป็นเป้าหมายหลักของนักท่องเที่ยว แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวกว่า 8 แสนคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของทุกปี จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมาก

จากสถิติที่ผ่านมาพบว่าวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ทีนักท่องเที่ยวเข้ามาวันละกว่า 20,000 – 25,000 คน มียานพาหนะขึ้นดอยประมาณ 5-6 พันคัน ขณะที่ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว หรือ Carrying Capacity มีเพียง 1,350 คน ต่อ 1 ช่วงเวลา และ ยานพาหนะ 300 คัน ต่อ 1 ช่วงเวลา จากสภาพการณ์ดังกล่าว ทำให้เกิดปัญหาความแออัดและการจราจรติดขัดเป็นประจำทุกปี

ปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้ในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ วันที่ 1 มกราคม 2562 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีประกาศยกเลิกการยกเว้นการเก็บค่าบริการสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย จากเดิมที่ให้เข้าฟรีในสองวันนี้ เพื่อลดความหนาแน่นของนักท่องเที่ยวในพื้นอุทยานแห่งชาติ ขณะที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ได้เพิ่มจุดจำหน่ายบัตรค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน เพื่อลดความแออัดบริเวณด่านเก็บค่าบริการปกติเพิ่มอีก 3 จุด คือ

ที่ศูนย์ร่วมบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว สถานีตำรวจภูธรจอมทอง หรือ กิโลเมตรที่ 0 ปากทางขึ้นดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง , บริเวณลานจอดรถวังม่วง กิโลเมตรที่ 10 ถนนจอมทอง – ดอยอินทนนท์ และ บริเวณด่านตรวจจุดที่ 5 (ขุนวาง) กิโลเมตรที่ 11 ถนนสาย 1284 ขุนกลาง – ขุนวาง โดยจะจำหน่ายบัตรค่าบริการฯ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562

นอกจากนี้ จะมีการเพิ่มช่องจราจรอีก 1 ช่องในช่องขาขึ้น รวมเป็น 3 ช่องจราจร และ กำหนดจุดควบคุมการจราจรบริเวณกิโลเมตรที่ 43 ก่อนถึงยอดดอย เพื่อควบคุมปริมาณรถให้ขึ้นไปยอดดอยอินทนนท์ให้เหมาะสมกับจำนวนพื้นที่จอดรถที่มีอยู่ และ อาจมีการปิดการจราจรเป็นระยะ เพื่อระบายรถลงดอย โดยใช้ระยะเวลาในการปิดการจราจรไม่เกิน 10 – 15 นาที พร้อมจัดเตรียมรถโดยสารสาธารณะที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากขนส่งจังหวัด ให้บริการนักทอ่งเที่ยวอีกกว่า 20 คัน